Alle projecten

Project

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Als Platform ondersteunen we partnerschappen Samen Opleiden – samenwerkingen van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – in hun ambitie om gezamenlijk een goede opleiding van aankomende leraren, begeleiding van startende leraren en doorgaande professionele ontwikkeling van zittende leraren te realiseren. We bieden ondersteuning bij het versterken van de onderlinge samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en UNL.

Over het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Aanbod

Je kan bij het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren terecht voor:

  • themadossiers met informatie en ondersteuning rond actuele onderwerpen, zoals het 'Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review', de 'Ambitie 100% Samen Opleiden' en 'Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek'.
  • een uitgebreide kennisbank met praktijkvoorbeelden, tools, podcasts, onderzoeksrapporten en relevante publicaties over Samen Opleiden, Samen Onderzoeken en Professionaliseren. 
  • een landkaart met alle partnerschappen Samen Opleiden po, vo en mbo. De profielpagina’s bevatten meer informatie over elk partnerschap, de betrokken partners en inspirerende voorbeelden uit de praktijk van Samen Opleiden. 
  • diverse activiteiten rond Samen Opleiden en Professionaliseren.
  • het laatste nieuws rond dit thema. 

Contact

Voor al je vragen over Samen Opleiden en Professionaliseren kan je terecht bij Mirella Verspiek (projectleider) en Pascale Lucassen (projectmedewerker) via platformsamenopleiden@vo-raad.nl of 030 – 31 00 933.