Alle projecten

Project

Schoolbesturen op de kaart

Op de website Schoolbesturenopdekaart.nl kan iedereen zien hoe schoolbesturen het geld dat ze van de overheid krijgen, inzetten. Je vindt er per schoolbestuur data over de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld over personeel, financiën en huisvesting. Het is ook mogelijk schoolbesturen met elkaar of met het gemiddelde van de sector te vergelijken. Zo kunnen schoolbesturen van elkaar leren. De website biedt ook veel nuttige informatie voor overleg tussen besturen, medezeggenschap, Raad van Toezicht, ouders en gemeenten.

Over Schoolbesturen op de kaart

Aanbod

Schoolbesturen op de kaart geeft per schoolbestuur inzicht in zaken als:

 • aantal vestigingen, leerlingen, medewerkers;
 • de samenstelling van het personeelsbestand;
 • financiën;
 • huisvesting.

De website Schoolbesturen op de kaart is een gezamenlijk project van de VO-raad en de PO-Raad. De data komen onder andere van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. 

Waarom Schoolbesturen op de kaart?

Leren van elkaar 

Als schoolbestuurder kun je op Schoolbesturenopdekaart.nl gemakkelijk zien hoe je ervoor staat. En je kunt ook zien hoe je het doet in vergelijking tot andere schoolbesturen. 

 • Schoolbestuur vergelijken met gemiddelde van de sector
  Wanneer je een schoolbestuur kiest, dan zie je naast de cijfers voor het gekozen schoolbestuur standaard de gemiddelde cijfers voor de sector. Zo heb je een referentiekader. 
   
 • Schoolbestuur x vergelijken met schoolbestuur y
  Je kunt ook schoolbestuur x vergelijken met schoolbestuur y.
   
 • Vergelijken met gemiddelde in gemeente, provincie, Randstad
  Verder biedt Schoolbesturenopdekaart.nl je de mogelijkheid om een schoolbestuur te vergelijken met het gemiddelde van dezelfde sector in een provincie, gemeente, plaats of de Randstad.

Dit soort vergelijkingen geven nieuwe inzichten en maken het mogelijk om als schoolbestuurders van elkaar te leren. De website kan bestuurders zo helpen bij het verder versterken van de bedrijfsvoering. Schoolbesturenopdekaart.nl kan ook gebruikt worden bij bestuurlijke visitaties.

Schrijf een toelichting bij de gegevens van jouw schoolbestuur
Je kunt als schoolbestuur een toelichting schrijven bij je data. Uitleg zorgt voor een betere duiding van de data. Om een toelichting te schrijven moet je inloggen op www.schoolbesturenopdekaart.nl via de desktopversie van de website.

Verantwoording 

Net als andere maatschappelijke organisaties die een publiek belang dienen, horen schoolbesturen transparant te zijn over hun beleid, uitgaven en prestaties. Met Schoolbesturenopdekaart.nl laten de sectorraden aan de samenleving en alle belanghebbenden - zoals leraren, leerlingen, ouders, de medezeggenschap, gemeenten en de Raad van Toezicht - zien hoe schoolbesturen het geld dat ze van de overheid krijgen, inzetten en wat de resultaten zijn.

Schoolbesturenopdekaart.nl biedt ook veel nuttige data voor overleg tussen schoolbesturen, medezeggenschap, Raad van Toezicht, ouders en gemeenten. 

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het project via schoolbesturenopdekaart@vo-raad.nl