Ondersteuning

De VO-raad en partners zoals Ruimte-OK hebben diverse documenten opgesteld om te helpen bij het nemen van maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in scholen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een goed binnenmilieu. Ze dienen zich daarvoor in te spannen al is niemand aan het onmogelijke gehouden.

Handreiking optimaal ventileren op scholen

In de Handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ vindt u heel veel nuttige informatie over ventileren. Ook kunt u bij Ruimte-OK terecht voor advies en meer informatie.

Overige praktische documenten over ventilatie

Format voor in kaart brengen van ventilatie op scholen
Handreiking gesprek met gemeenten over ventilatie
Informatieblad Ventilatie op scholen LCVS
Ventilatiecheck voor coronaproof schoolgebouw

Bekijk ook de Kennisbank van Ruimte-OK

CO2-meters

Meten is weten. CO2-meters zijn bij goed gebruik een heel goed hulpmiddel om na te gaan hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de school, in de eerste plaats in de klas. De VO-raad spant zich in voor CO2-meters in elke school en is daarover in gesprek met OCW. Doel is dat OCW de aanschaf en distributie van deze meters betaalt.

Alternatieve locaties

Er zijn scholen die gebruik maken van alternatieve locaties, omdat de eigen school niet voldoende geventileerd kan worden. Het kan een hele goede keus zijn die alternatieve locaties ook in het nieuwe school seizoen te gebruiken.

SUVIS-subsidie

De overheid subsidieert projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen worden voor maximaal 30 procent. De VO-raad vindt 30 procent een laag percentage en denkt dat dit het gebruik van de regeling zal ontmoedigen. Vaak is het nuttig om dit soort maatregelen te combineren met andere gewenste maatregelen, omdat dat het meest efficiënt is