VO in cijfers & sectorrapportage VO

Op deze pagina vind je actuele cijfers over het voortgezet onderwijs. Onder de noemer 'VO in cijfers' publiceert de VO-raad de kerncijfers van de sector, en ontwikkelingen hierin in de loop der jaren.

Ben je benieuwd naar het bredere verhaal over hoe het vo zich ontwikkelt en er nu in 2023 voor staat, dan verwijzen we je graag door naar onze jaarlijkse Sectorrapportage.

VO in cijfers

Hoe werkt het?
De cijfers zijn onderverdeeld in vier categorieën: Leerlingen en onderwijs, Personeel, Scholen en Financiën. Via onderstaande links kan je per categorie doorklikken naar de cijfers en via de tabbladen bovenaan deze pagina navigeer je gemakkelijk door de categorieën. De meeste grafieken bieden de mogelijkheid filters in te stellen, zo kan je zelf de informatie zoeken die je interessant vindt. Zo zijn er cijfers per onderwijsniveau, per jaar, per gemeente en kan je bij sommige grafieken selecteren op absolute of procentuele ontwikkelingen.
 

NB: Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) worden, tenzij anders vermeld, niet meegenomen in de cijfers op deze site. Het VSO valt wettelijk onder de Wet op de expertisecentra. Cijfers over VSO zijn te vinden op cijfers.poraad.nl.


​Sectorrapportage VO: hoe staat het voortgezet onderwijs ervoor?

Elk najaar ​presenteert de VO-raad de Sectorrapportage VO. Op basis van betrouwbare data - van onder meer DUO en de Inspectie van het Onderwijs - geven we inzicht in hoe het vo zich ontwikkelt en ‘ervoor staat’. De Sectorrapportage geeft inzicht in actuele thema’s zoals het lerarentekort, onderwijs op maat, kansengelijkheid, financiën, digitalisering en onderwijshuisvesting. De Sectorrapportage VO 2023 presenteert de laatste informatie over de belangrijkste thema’s voor het vo.

screenshot van de sectorrapportage