1 minuut met... Ton Roelofs, ledenadviseur Stap 2

26 juni 2017

1 Minuut met…. Ton Roelofs Ledenadviseur Stap 2

Stel je even voor, Ton

“Naast mijn doctoraal Economie heb ik een bankiersopleiding gedaan en ben ik ook bankier geweest. In 1980 ben ik begonnen als docent algemene economie op een vo-school in Schoonhoven. Een bijbaan voor 20 uur per week en ik gaf les aan 4 havo en 4 vwo. Sta je daar als 25-jarige voor een klas vol 15- en 16-jarigen. Dat was een behoorlijke klus in het begin. Van 1983 tot en met 1999 heb ik ook in het hoger onderwijs gewerkt en daarna ben ik weer teruggekeerd naar het vo-onderwijs. Ik vind het bijzonder als je een ander verder kunt helpen, om voor hem of haar moeilijke materie inzichtelijk te maken. Tijdens de middelbare school gaf ik bijles economie aan klasgenoten. Eigenlijk is toen al de kiem gelegd voor mijn onderwijscarrière. Totdat ik onderwijsdirecteur werd bij Penta College CSG, ben ik naast mijn directeurschap van de HEAO in Diemen altijd leraar geweest.”

Wat drijft je als onderwijsdirecteur?

“De kern van goed onderwijs is voor mij een goede relatie tussen de leerling en de leraar. Daar zet ik me elke dag voor in. Ik heb er ook bewust voor gekozen om in een directiefunctie in het voortgezet onderwijs te stappen. Ik sta wat verder af van de dagelijkse gang van zaken in de klas, maar ik kan nu wel heel veel betekenen voor leraren. Hoe leren leraren bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling de juiste leervraag te stellen? Wat hebben ze nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces? Docenten ondersteunen in hun verdere ontwikkeling betekent ook een verbetering van de onderwijskwaliteit voor de leerling. Daar doe ik het uiteindelijk voor. Dus als een school en/of leraar zich wil professionaliseren, stel ik in ieder geval altijd de vraag: wat merkt de leerling daarvan en wat betekent dat voor de relatie tussen leerling en leraar?”

Je bent al vanaf het begin ledenadviseur voor Stap 2. Hoe bevalt dat?

“Eerst even dit: ik zie mijzelf vooral als sparringpartner, niet als adviseur. Ik heb ook geen adviesgesprekken, maar vraaggesprekken met collega-leidinggevenden, waarin we ook ervaringen uitwisselen. Als je een vraag stelt, kan de ander zich afvragen waarom nu juist die bepaalde vraag is gesteld. Vragen zetten je aan het denken en dat geeft inzicht en biedt nieuwe perspectieven voor bepaalde vraagstukken die in een school leven. Voor mijzelf is het natuurlijk ook een verrijkende ervaring. Ik leer buiten mijn eigen context te kijken en te spiegelen met collega’s Daar steek ik nog steeds heel veel van op.”

Waarom heb je voor deze functie gekozen?

“Tijdens mijn bankiersopleiding ging ik als trainee al aan de slag bij de AMRO bank. Het ‘leren-op-de-werkplek’ is dé manier om je het vak eigen te maken, vind ik. Je leert van ervaren collega’s en je doet praktijkervaring op. Dat is ook de reden waarom ik aan de slag ben gegaan met de opleidingsscholen voor aankomende leraren. In de functie als ledenadviseur bij Stap 2 heb ik nu de mogelijkheid om de verbinding te leggen tussen de opleidingsscholen en de activiteiten van Stap 2. Volgens mij een ideale combinatie om scholen en docenten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.”

Wat is je affiniteit met srhm?

“Het is niet zozeer het begrip ‘srhm’ maar de doelgerichtheid en de ontwikkeling van leraren, gericht op de pedagogische en didactische relatie tussen leraar en leerling. Strategisch hrm is een middel om die relatie te verbeteren en dus de onderwijskwaliteit. Voorheen had je het integrale personeelsbeleid IPB. Dat was vrij instrumenteel. De leraar wilde zich ontwikkelen en deed een cursus. Strategisch hrm brengt een samenhang aan tussen de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de doelen van een organisatie. Als je bijvoorbeeld als school wenst dat leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, dan moet je als leraar natuurlijk ook weten hoe je je eigen leerproces vormgeeft, dat je congruent handelt. Dat vind ik het mooie aan strategisch hrm.”

Wat is jouw grootste kracht als ledenadviseur/ sparringpartner?

“Hoe implementeer ik strategisch hrm in mijn school. De wetenschap heeft een mooie theorie ontwikkeld, maar hoe geef je dat heel praktisch handen en voeten geven in je school. Dat concreet maken, daar kan ik bij helpen. We hebben het op het Penta College ook met vallen en opstaan geleerd. Die kennis en ervaring geef ik graag door. Ik begin bijvoorbeeld altijd te vragen naar het schoolplan. Wat staat daar in, welke doelen wil je bereiken. Van daaruit werk je verder met strategisch hrm als model. Maar de basis begint altijd bij de school en de leerlingen.”