Formatief evalueren: geen punt!

24 april 2017

Formatief evalueren met leerlingen is een trending topic. In plaats van cijfers krijgen de leerlingen concrete feedback om het leren te verbeteren. Waarom zijn docenten hier enthousiast over? En hoe zet je dit in de les in? In dit artikel leest u de invulling van Mayke Coppus, docent creatieve vakken aan het Blariacum College. Zij is betrokken bij het leernetwerk Formatief evalueren van de VO-raad. Verder vertellen Nick Timmerman, docent Mens & Maatschappij, en Agnes Poos, docent Engels, wat de ervaringen zijn van Het Hooghuis. Deze school neemt deel aan het leerlab Formatief Toetsen van Leerling 2020.

Steeds meer leraren en scholen geven concreet vorm aan formatieve evaluatie binnen hun eigen school- en lespraktijk. Formatieve evaluatie is een vorm waarbij de toetsing veel meer benut wordt als een onderdeel van het leerproces: leerlingen mogen fouten maken en krijgen feedback om hun leren te verbeteren. Ze krijgen inzicht in hun doelen en de weg daarheen. Formatief evalueren stelt docenten in staat om de ontwikkeling van leerlingen beter te volgen en meer maatwerk te bieden.

Benieuwd hoe het Blariacum en het Hooghuis hiermee omgaan? Lees het volledige artikel, afkomstig uit het tijdschrift 'Van twaalf tot achttien' (april 2017). Het artikel is tot stand gekomen door een samenwerking van projecten Leerling 2020 en Maatwerk.