Werken bij de VO-raad: Mike Jolink

06 november 2018

Elke dag spreek (en mail) ik met scholen en besturen om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt. Daarnaast zijn er veel (partner)organisaties waar ik regelmatig te vinden ben om daar van waarde te kunnen zijn voor onze leden. Als medewerker van de VO-raad ben je in de positie om zelf een breed netwerk te onderhouden maar ook om deze partijen op een zinvolle manier met elkaar te verbinden. Dat maakt mijn functie echt mooi en uniek. 

Als projectleider Steunpunt Passend Onderwijs heb ik een duidelijk doel voor ogen. Alle kinderen zouden passend onderwijs moeten krijgen, uitgaande van hun mogelijkheden en rekening houdend met hun ondersteuningsbehoefte. Om scholen optimaal te ondersteunen dit te bewerkstelligen, staat bij alles wat ik doe de relevantie voor de mensen in de praktijk – de docenten, schoolleiders, bestuurders - en met name het effect op de leerlingen centraal. Het beleid en de politieke keuzes die wij hier op kantoor maken dienen direct de mensen in de praktijk te ondersteunen. 

Binnen team Steunpunt Passend Onderwijs werk ik samen met collega’s die – net als ik – hun werkzaamheden met passie verrichten. Met ons relatief kleine maar multidisciplinaire team pakken we veel verschillende thema’s met daadkracht op. Dit maakt het werk dynamisch en afwisselend. Het projectteam is onderdeel van het overkoepelende team Onderwijs en Omgeving waarin ook andere projecten een plek hebben. Met de andere projectleiders en de teamleider zorgen we dat werkzaamheden op elkaar afgestemd worden en houden we elkaar geïnformeerd over ontwikkelingen.