Werken bij de VO-raad: Hélène van Oostrom

06 november 2018

Soms hoor ik ’s ochtends op de radio al waar ik die dag mee aan de slag zal gaan. Elke dag is het onderwijs wel in het nieuws. Dat is ook wat me zo boeit en bindt aan het werken bij de VO-raad. Dit is echt een plek in het hart van de actualiteit.

Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat bijna een miljoen leerlingen op school zitten en meer dan 100.000 medewerkers er werken. De VO-raad is echt een plek waar je het verschil kunt maken en invloed hebt. Je zit dicht bij het vuur. Zelf heb ik bij de VO-raad een dubbelfunctie: ik ben zowel senior beleidsadviseur als teamleider van het team Onderwijszaken. 

Als beleidsadviseur houd ik de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en innovaties op mijn thema’s in de gaten. Dat betekent dat ik media actief volg, me informeer over de wet- en regelgeving (en de belemmeringen die scholen daarbij ervaren), bijeenkomsten beleg en bijwoon en dat ik overleg met de inspectie en het departement. Ik adviseer directie en bestuur van de VO-raad over wenselijk beleid en te ondernemen acties. Een actueel issue is de flexibilisering van het onderwijs en examinering. Het ‘one size fits all’-principe past minder goed bij de huidige generatie. Leerlingen willen uitgedaagd worden en verlangen eigentijds onderwijs. De VO-raad heeft een ambitieuze agenda die erop gericht is om voor scholen meer ruimte te realiseren om hiermee aan de slag te gaan. Je merkt dat veelomvattende ambities als deze ‘flexibiliseringsagenda’ een langere adem nodig hebben. Gelukkig zie ik steeds meer en vaker resultaat van onze inzet. En dat smaakt naar meer. 

Als teamleider Onderwijszaken maak ik deel uit van een gevarieerd team van professionals: (senior)beleidsadviseurs, projectleiders en projectmedewerkers. We hebben ervoor gekozen om de twee hoofdtaken van de VO-raad; belangenbehartiging (de meer beleidsmatige kant) én sectorontwikkeling (waar ondersteunende programma’s voor de sector ontwikkeld en aangeboden worden) in één team onder te brengen. Zo zorgen we ervoor dat beleid en ontwikkeling in de praktijk hand in hand gaan.