Mag een docent bidden op een openbare school?

08 september 2016

Een docent mag bidden op de werkplek, ook als dit op een openbare school is. Dat zegt staatssecretaris Dekker in zijn beantwoording van de Kamervragen van Tweede Kamerleden Ypma en Marcouch (beiden PvdA) en Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk). Aanleiding voor de Kamervragen is een discussie over een openbare school in Rijswijk die een docent niet zou toestaan te bidden op school. De staatssecretaris geeft nadrukkelijk geen juridisch oordeel over deze specifieke zaak.

De VO-raad deelt de mening van de staatsecretaris dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling het maken van direct en indirect onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging verbiedt. Dat impliceert ook dat een werkgever een werknemer niet kan verbieden te bidden op de werkplek.

Om te werken aan een sociaal veilige omgeving voor leerlingen en onderwijspersoneel is het van belang dat een ieder mag zijn zoals hij is; homo- of heteroseksueel, met of zonder uitgesproken mening, gelovig of ongelovig. Dit alles zolang het de primaire processen zoals lessen, orde en sfeer op school niet negatief beïnvloedt. 

vrijheid om pauzetijd naar eigen inzicht in te vullen

Als een docent in de pauze de mogelijkheid wil hebben om te bidden, vindt hij de wet aan zijn zijde. Volgens de Arbeidstijdenwet heeft een medewerker recht op pauze van ten minste 15 achtereenvolgende minuten, waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid. Uitgaande van deze definitie heeft een werknemer dus in beginsel alle vrijheid om de pauzetijd naar eigen inzicht in te vullen.

Gesprek aangaan

De VO-raad adviseert scholen en docenten bij dit soort onderwerpen met elkaar het gesprek aan te gaan en te proberen er onderling uit te komen.