Ziek en (boven)wettelijk verlof opnemen in combinatie opbouw voor een OOP'er

08 september 2016

Bij een langdurig zieke OOP'er geldt artikel 15.3 CAO VO. Dit betekent dat betrokkene gedurende de laatste 24 maanden ziekte verlof opbouwt (zie artikel 15.3 lid 1 cao VO). Voor de bovenwettelijke dagen geldt dat betrokkene alleen over de laatste 6 maanden ziekte dit bovenwettelijke verlof opbouwt (zie artikel 15.3 lid 2 cao VO).

Het wettelijke vakantieverlof wordt in dit geval dus over de gehele ziekteperiode berekend en het bovenwettelijke verlof over de laatste 6 maanden van ziekte. De periodes dat de betrokkene op vakantie is geweest, worden van het vakantieverlof afgetrokken. Betrokkene heeft dan nog recht op het resterende vakantieverlof.

Het is de bedoeling dat werknemers tijdens hun ziekteperiode vakantiedagen opnemen. Voor (gedeeltelijk) zieke werknemers is echter het opnemen van vakantie evenzeer van belang, omdat de recuperatiefunctie van vakantie ook voor zieke werknemers – die in beginsel gehouden zijn tot re-integratie – betekenis heeft. De verplichting van de werkgever om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn minimum vakantierechten op te nemen geldt dan ook voor alle werknemers, ook voor zieke werknemers.