Tablets voor personeel belastingvrij

08 september 2016

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep bepaald dat tablets geen computers, maar communicatiemiddelen zijn. Daarmee vervalt de eis dat een tablet aantoonbaar voor 90% zakelijk moet worden gebruikt om belastingvrij te kunnen worden verstrekt aan werknemers (die voor computers geldt). Dit betekent voor scholen dat ze vanaf heden tablets aan hun personeel kunnen verstrekken, zonder dat hier loonbelasting over moet worden betaald. De VO-raad adviseert schoolbesturen die een aanslag hebben gekregen voor het betalen van loonbelasting over verstrekte tablets daartegen bezwaar te maken, voor zover ze dat niet al hebben gedaan.

Tot voor nu moesten scholen die een tablet aan docenten verstrekten, hierover in de meeste gevallen loonbelasting betalen, omdat de Belastingdienst die tablet als een beloning ziet. Alleen als de tablets op de werkplek bleven of als kon worden aangetoond dat ze voor 90% of meer zakelijk werden gebruikt, hoefde geen belasting over de tablets te worden betaald. De eerste eis hinderde docenten echter om buiten de muren en openingstijden van de school te werken, en ten aanzien van de tweede eis stelde de Belastingdienst dat het onmogelijk is voor werkgevers en –nemers om aan te tonen dat de tablets voor 90% of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Ook een bruikleenovereenkomst met de docent waarin dit als regel is vastgelegd, werd meestal niet geaccepteerd. Dit belemmerde scholen om tablets op grote schaal in het onderwijs in te voeren. 

Dit probleem is herhaaldelijk aangekaart bij het kabinet door de VO-raad en de Tweede Kamer. In juli kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën daarop aan dat het zogeheten ‘noodzakelijkheidscriterium’ in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 wordt verruimd. Tablets worden dan niet langer als beloning, maar als ‘noodzakelijk voor het werk’ gezien en er hoeft dan geen loonbelasting meer over te worden betaald.

Het gerechtshof van Amsterdam heeft nu in een hoger beroep geoordeeld dat een tablet niet als computer, maar als communicatiemiddel moet worden beschouwd, omdat deze voornamelijk is bedoeld voor internetten, e-mailen en het versturen van berichten en niet voor het schrijven van lange teksten. Daarmee vervalt de eis (die voor computers geldt) dat de tablet aantoonbaar voor 90% of meer zakelijk moet worden gebruikt om te worden vrijgesteld van loonbelasting. Dit gebruik hoeft voor communicatiemiddelen slechts ‘van meer dan bijkomstig belang’ (10%) te zijn.

Deze uitspraak heeft voor scholen concreet tot gevolg dat ze niet pas vanaf 1 januari 2015, maar vanaf heden al belastingvrij tablets aan hun personeel kunnen verstrekken. Schoolbesturen die al een aanslag hebben gekregen voor het betalen van loonbelasting over verstrekte tablets wordt geadviseerd daartegen bezwaar te maken, voor zover ze dat niet reeds hebben gedaan. Besturen die al loonbelasting hebben betaald over aangeschafte tablets en nooit bezwaar hebben gemaakt (waardoor de bezwaartermijn inmiddels is verstreken en de aanslag onherroepelijk is geworden), kunnen zich wenden tot de Belastingdienst met een verzoek voor ambtshalve teruggave of mindering. De kans van slagen hierop is voor deze groep echter geringer.