Diverse onderzoeken naar kwaliteit schoolgebouwen

05 oktober 2016

In verschillende onderzoeken komt naar voren dat de kwaliteit van schoolgebouwen afneemt. Schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs zijn over het algemeen oud (gemiddeld 38 jaar) en voldoen veelal niet meer aan de eisen die het huidige onderwijs stelt.

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in ons land tekort. Dit blijkt ook uit onderstaande onderzoeken naar de kwaliteit van schoolgebouwen.

Onderzoek 'Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt'

Datum: 4 februari 2016
Door: Algemene Rekenkamer
Conclusie: het onderzoek laat zien dat het huidige tempo waarin nieuwbouw wordt gerealiseerd in het onderwijs laag is. De Rekenkamer is kritisch over het huisvestingbeleid van OCW en van de gemeenten. Voor de VO-raad onderstreept dat gemeenten gemiddeld te weinig investeren in onderwijsgebouwen. Zie ook: uitgebreide reactie van de VO-raad aan de Algemene Rekenkamer.

Onderzoek 'Check je schoolgebouw'

Datum: november 2014
Door: Algemene Rekenkamer
Uitkomsten: docenten, leerlingen en ouders uit het primair en voortgezet onderwijs beoordelen de kwaliteit van hun schoolgebouw met gemiddeld een 6,5. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Check je schoolgebouw’ dat de Algemene Rekenkamer hield onder de gebruikers van schoolgebouwen in het po en vo. Ruim 8000 mensen vulden een online vragenlijst in en/of plaatsten foto’s op de website checkjeschoolgebouw.nl.

Onderzoek 'Bouwen voor het onderwijs'

Datum: augustus 2013
Door: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
Opdrachtgever: Bouwend Nederland
Conclusie: uit het onderzoek 'Bouwen voor het onderwijs' blijkt dat vo-schoolgebouwen over het algemeen oud zijn (gemiddeld 38 jaar). De gebouwen voldoen veelal niet aan de eisen die het huidige onderwijs stelt. Lokalen zijn bijvoorbeeld klein en er is nauwelijks ruimte voor ict-voorzieningen. Ook de energiezuinigheid en het binnenmilieu laten vaak te wensen over. Op veel scholen leidt deze gebrekkige huisvesting tot gezondheids- en concentratieproblemen bij leerlingen en docenten en heeft het negatieve gevolgen voor de leerprestaties. Ook lopen de exploitatiekosten van de verouderde gebouwen vaak op.

De monitor 'Kwaliteit huisvesting po en vo'

Datum: september 2013
Door: Oberon, Stichting Brede School Nederland en Winket
Opdrachtgever: ministerie van OCW
Conclusie: Dit onderzoek toont aan dat veel bestuurders en schoolleiders ontevreden zijn over de kwaliteit van hun schoolgebouwen en de samenwerking met de gemeente. Met name het binnenmilieu, de mate waarin het gebouw multifunctioneel inzetbaar is, en de flexibiliteit om het gebouw anders in te delen worden genoemd als verbeterpunten.