BeroepenSpeedDate: waardevolle samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven

21 juni 2021

Drie scholen in Zeeuws-Vlaanderen organiseren jaarlijks een BeroepenSpeedDate voor hun leerlingen. Lees welke doelen zij hiermee willen bereiken en hoe zij hun krachten bundelen.

Kiezen leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen na hun examen voor een vervolgstudie buiten de regio, dan is de kans groot dat zij niet meer terugkeren om daar een beroep uit te oefenen. Het Zwin College in Oostburg, het Reynaert College in Hulst en het Lodewijk College in Terneuzen vinden dat een gemiste kans. Daarom bundelen zij de krachten en organiseren zij ieder jaar een BeroepenSpeedDate (BSD) voor hun leerlingen. De leerlingen krijgen hierdoor een beeld van alle mogelijkheden binnen de regio en van de beroepen waarin zij geïnteresseerd zijn.

Eerste kennismaking

Tijdens de BSD kiezen de bovenbouwleerlingen van havo en vwo drie beroepen. Gorik Hageman, docent Duits en decaan havo van het Reynaert College: “Het is voor hen een eerste kennismaking met een beroep. Zo’n vijftig beroepsbeoefenaars uit de regio vertellen wat hun beroep inhoudt en over de studie die zij hiervoor deden. Normaal gesproken gaan de leerlingen daarna een dag sfeerproeven bij een bedrijf naar keuze, maar door corona kan dat niet dit jaar. Soms blijkt dat een leerling een verkeerd beeld had van een beroep of is hij of zij juist enthousiaster geworden. Zo helpt de BSD bij het beroepskeuzeproces.”

Aantal beroepen

De drie scholen, die onder hetzelfde bestuur vallen, besloten twee jaar geleden samen te werken. Carlos de Smit, docent maatschappijleer en decaan havo/vwo van het Zwin College: “Daarvoor stroomlijnden wij de programma’s die leerlingen helpen bij het kiezen van een studie van de afzonderlijke scholen. Het Lodewijk College en het Zwin College waren al een aantal jaar op elkaar aangesloten. Ook het Reynaert College organiseerde al een beroependag. Hoe groter het aantal scholen dat samenwerkt, hoe groter het aantal beroepen waarmee je de leerlingen in contact kunt brengen. Dat is de toegevoegde waarde van het bundelen van de krachten.”

Hoe groter het aantal scholen dat samenwerkt, hoe groter het aantal beroepen waarmee je de leerlingen in contact kunt brengen.

Carlos de Smit docent maatschappijleer en decaan havo/vwo van het Zwin College

Online BSD

Naast de decanen is Rotary Terneuzen vanaf het begin betrokken bij de BSD. Verder maken een consulent Jongerenloket van de gemeente en mensen van netwerkorganisatie Rootzz Zeeuws Vlaanderen deel uit van het team. “Vanwege corona vond de BSD dit jaar online plaats. Elke twee weken overlegden wij om de vorderingen te bespreken van de speeddates. De school verzorgde zelf de communicatie naar de bedrijven en de leerlingen. De technische ondersteuning en de inschrijving van de leerlingen besteedden wij uit aan een softwarebedrijf voor studie- en beroepskeuze. Deze kosten zijn vergoed door Lesgeven in Zeeland vanuit hun Innovatiefonds, dat nieuwe onderwijsinitiatieven ondersteunt”, aldus Gorik. “Verder bekeken wij gezamenlijk wat er nodig was voor de organisatie. Dat ging eigenlijk heel soepel. Er sprong altijd wel iemand op met de juiste kennis en ervaring.”

Interessant beroep

Leerling Sanne (4 vwo) vond het leuk om de persoonlijke verhalen van de beroepsbeoefenaars te horen: “Mijn interesse gaat sowieso uit naar een medisch beroep. Ik heb de voorlichting van de IC-verpleegkundige, de verloskundige en de medisch specialist orthopeed bijgewoond. IC-verpleegkundige leek mij al een interessant beroep en door de BSD is dat bevestigd. Bij de voorlichting van de verloskundige kwam ik erachter dat je niet alleen met baby’s bezig bent, maar dat er ook veel andere dingen bij komen kijken. Het is fijn om meer informatie te krijgen over een aantal beroepen. Daardoor ben ik wel wat beter voorbereid.”

Persoonlijke verhalen

De BSD geeft leerlingen niet alleen een beeld van de beroepsmogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook specifiek van het lerarenberoep. Carlos: “Voor leerlingen die interesse hebben in het onderwijs, organiseren wij zelf een meeloopdag. Zij kunnen op één van de andere scholen proeven hoe het is om les te geven.” Dat is het mooie van de samenwerking tussen de scholen, vindt Gorik: “De leerlingen komen in aanraking met een andere school en andere mensen, die hun persoonlijke verhaal vertellen. Daardoor kunnen de leerlingen de andere kant van het leraarschap ontdekken en bepalen of dit iets voor hen is. De meeloopdag vindt dit jaar helaas online plaats. Dat is toch anders.”

Meer lezen over de ontwikkelmogelijkheden van leraren? Ga naar de nieuwe website loopbaanleraren.nl.


Positief effect

Hoewel het moeilijk precies is vast te stellen, zijn de decanen overtuigd van het positieve effect van de BSD. Er zijn dan ook prille plannen om een online BSD voor heel Zeeland te organiseren. “Je kunt pas over een periode van tien jaar zien of de leerlingen meer voor een beroep in de regio kiezen”, stelt Carlos. Gorik vraagt tijdens het mondeling examen Duits standaard of leerlingen in de regio willen blijven: “Ik merk dat de interesse toeneemt, als zij maar de mogelijkheden zien. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen goed geïnformeerd zijn voordat zij gaan studeren. En over het leraarschap: op mijn school kozen vorig jaar meer leerlingen voor de pabo dan daarvoor.”

Op mijn school kozen vorig jaar meer leerlingen voor de pabo.

Gorik Hageman docent Duits en decaan havo van het Reynaert College

Waardevolle contacten

De BSD leidt ook tot een nauw contact van de school met het bedrijfsleven. “Buiten je school treden is belangrijk vanwege de kruisbestuiving. De beroepsvoorlichters kunnen waardevolle contacten zijn voor onze leerlingen, bijvoorbeeld tijdens een vervolgstudie als stagebegeleider. Bovendien ontvangen wij regelmatig verzoeken van hen om voorlichting te mogen geven op een school”, vertelt Carlos. Als onderwijsambassadeur bij Lesgeven in Zeeland ziet Gorik het aantal vragen van zij-instromers over een overstap naar het onderwijs toenemen: “Met programma’s als de BSD kunnen wij zowel leerlingen als beroepsbeoefenaars enthousiast maken over een baan in het onderwijs.”