BurgerschapsBorrels 2021: data en sprekers

15 februari 2021

Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, leraren en coordinatoren burgerschap. Organisatie: VO-raad, PO Raad en Stichting School & Veiligheid. 

 

Donderdag 11 maart 2021, 15.30 - 16.30 
WINNEN MET DE SCHOOLCULTUUR
Sylvia van Bragt en Fleur Nollet, adviseurs Stichting School & Veiligheid actief voor po en vo (en mbo)

Bij het versterken van burgerschapscompetenties van leerlingen zijn vooral het curriculum en het pedagogisch klimaat op school van groot belang: 'Je vormt leerlingen in alles wat je doet en laat, welk gedrag je voorleeft, hoe je als school omgaat met pestgedrag en hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt. En dat vraagt om meer dan beleid, instrumenten en lesprogramma's; als we werken aan de cultuur binnen de school kan burgerschapsonderwijs floreren!' Veel tips en handreikingen. Aanmelden voor deelname.

portret fleur nollet en sylvia van bragt

Donderdag 8 april 2021, 15.30 - 16.30
GROEIEN IN HET GESPREK
Frank Weijers, instructor en facilitator Deep Democracy

Deep Democracy is een denkwijze en een praktische methode die ervoor zorgt dat we echt goede gesprekken kunnen voeren. Ook op school! Gesprekken waarin we vrijmoedig spreken en openhartig luisteren, waardoor we conflicten aangaan in plaats van uit de weg gaan. Zo komen we tot de allerbeste besluiten, met de wijsheid van de meerderheid en de minderheid. Veel voorbeelden en tips voor in de klas. Aanmelden voor deelname.  

Frank Weijers

Donderdag 10 juni 2021, 15.30 - 16.30
GRIP OP DE MINI-SAMENLEVING
Iliass El Hadioui, onderwijssocioloog


El Hadioui gaat in op de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid tijdens de coronacrisis en daarvoor. Onder meer het switchgedrag van leerlingen tussen de binnen- en buitenschoolse leefwerelden komt aan de orde. En hoe individuen veerkracht kunnen ontwikkelen en kunnen komen tot het geloof in het eigen kunnen, om de schoolladder te ervaren als hun eigen ladder (en deze te beklimmen!). Aanmelden voor deelname. 

Illiass El Hadioui
Donderdag 9 september 2021, 15.30 - 16.30 
Informatie over de spreker en de inhoud volgt spoedig.
 
Donderdag 14 oktober 2021, 15.30 - 16.30
Informatie over de spreker en de inhoud volgt spoedig.
 


Terugkijken

BurgerschapsBorrel 1 met Karim Amghar, 10 december 2020, is hier terug te kijken.
BurgerschapsBorrel 2 met Hanneke Felten, 14 januari 2021, is hier terug te kijken.
BurgerschapsBorrel 3 met Miguel Heilbron, 11 februari 2021, is hier terug te kijken.