BurgerschapsBorrels data 2020-2021

13 november 2020

Met ingang van 10 december vindt er elke tweede donderdag van de maand (15:30-16:30 uur), een online BurgerschapsBorrel plaats. Met uitzondering van de maanden mei en juli/augustus 2021. De online bijeenkomsten zijn bedoeld ter informatie en ter inspiratie.

Voor elke maand - tot en met oktober 2021 - is er een inspirerende spreker uitgenodigd die erg actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Een ervaren host houdt zicht op de chat en schakelt met de spreker.

Doelgroep voor de online bijeenkomsten zijn: bestuurders, schoolleiders, leraren/docenten en coordinatoren burgerschap. De organisatie is in handen van de VO-raad, PO-Raad en Stichting School & Veiligheid.

Data en sprekers:


Donderdag 10 december 2020
DE NOODZAAK VAN BURGERSCHAPSONDERWIJS
Karim Amghar, schrijver, programmamaker/presentator en docent. Bekend van onder meer: 'Karim Pakt Zijn Kans' (NPO2)

Amghar beschouwt burgerschap als het fundament van een goed onderwijssysteem: 'Als je fundament rot is, kun je er een prachtig huis op bouwen. Maar als het gaat stormen, valt het huis om. Bouw dus aan een sterk fundament, zodat het huis (klein, groot, zwart, wit, paars), stevig staat!' Amghar gaat in op de noodzaak van burgerschapsonderwijs en onderwerpen die aan bod komen zijn: de klas als oefenplaats, kansenongelijkheid, diversiteit en inclusie, radicalisering en polarisatie. Ook legt hij deelnemers graag de volgende vraag voor: Is burgerschap een rode draad binnen je opleiding, of een vak? Aanmelden voor deelname. 
 

portret karim amghar


Donderdag 14 januari 2021
DISCRIMINATIE EFFECTIEF VOORKOMEN
Hanneke Felten, senior-onderzoeker en projectleider Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), vanuit Movisie 

Felten buigt zich al langere tijd over de vraag: 'Hoe is discriminatie effectief te voorkomen?' Waarbij zij en haar team recente inzichten uit de wetenschap vertalen naar praktische handvatten, die te gebruiken zijn in het contact met kinderen en jongeren. Felten bespreekt met u welke 'aanpakken' wel en niet effectief zijn en waarom. Met de input van deze BurgerschapsBorrel kunt u direct aan de slag in de klas en de school, om het aantal vooroordelen fiks te verminderen. Aanmelden voor deelname.
 

portret hanneke felten


Donderdag 11 februari 2021 
PLEIDOOI VOOR WERELDBURGERSCHAP
Miguel Heilbron, director Fawaka WereldBurgerschap

Heilbron zoomt in op de verplichtingen die Nederland is aangegaan binnen de Verenigde Naties. Ons land heeft zich gecommitteerd aan de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen' waarbij is afgesproken om in de komende tien jaar expliciet 'wereldburgerschap' te verankeren in het onderwijs. Fawaka geeft wereldburgerschap vorm met veel aandacht voor inclusie, uitsluiting, mensenrechten en wereldperspectieven. Wat houdt dit alles concreet in? En wat kunt u ermee op uw school? Miguel Heilbron praat u bij. Aanmelden voor deelname.
 

portret miguel heilbron


Donderdag 11 maart 2021 
WINNEN MET DE SCHOOLCULTUUR
Sylvia van Bragt en Fleur Nollet, adviseurs Stichting School & Veiligheid actief voor po en vo (en mbo)

Bij het versterken van burgerschapscompetenties van leerlingen zijn vooral het curriculum en het pedagogisch klimaat op school van groot belang: 'Je vormt leerlingen in alles wat je doet en laat, welk gedrag je voorleeft, hoe je als school omgaat met pestgedrag en hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt. En dat vraagt om meer dan beleid, instrumenten en lesprogramma's; als we werken aan de cultuur binnen de school kan burgerschapsbewijs floreren!' Veel tips en handreikingen. Aanmelden voor deelname.
 

portret fleur nollet en sylvia van bragt


Donderdag 8 april 2021
Informatie over de spreker en de inhoud volgt spoedig.
 

Donderdag 10 juni 2021
Informatie over de spreker en de inhoud volgt spoedig.
 

Donderdag 9 september 2021
Informatie over de spreker en de inhoud volgt spoedig.
 

Donderdag 14 oktober 2021
Informatie over de spreker en de inhoud volgt spoedig.