Cambium College: Nieuwkomers leren de taal sneller in contact met anderen

11 december 2018

De extra begeleiding van nieuwkomers begint op het Cambium College in Zaltbommel altijd met een gesprek in het Nederlands. ‘Dat kan over alles gaan, als we maar met elkaar praten’, zegt Annette Swinkels, docente Nederlands. Zij is verantwoordelijk voor de soepele instroom van leerlingen uit de Internationale Schakelklas (ISK). De school vindt onderling contact belangrijk en werkt daarom met buddy’s voor NT2-leerlingen.

Op het Cambium College lopen wel meer leerlingen rond met een niet-Nederlandse achtergrond, maar pas recent ontving de school de eerste leerlingen uit een ISK. ‘De stap naar het reguliere onderwijs is groot voor hen. Tegelijkertijd willen ze er écht iets van maken.’ Swinkels verzorgt de extra begeleiding van de nieuwkomers in leerjaren 1 en 2 gewoon vanuit haar eigen lokaal. ‘Het gaat om veel meer dan alleen taalles. Leerlingen komen hier ook om bijvoorbeeld een toets af te maken die zij vanwege hun taalachterstand niet binnen de reguliere tijd hebben afgekregen.’

Pre-teaching helpt op weg

Nederlands leren is essentieel voor het toekomstperspectief van NT2-leerlingen. Daarom begint Swinkels elk begeleidingsuur met een kort gesprek in het Nederlands. Leerlingen houden moeilijke woorden bij in een schriftje, die ze bespreken. Verder verzorgt zij ‘pre-teaching’: ze oefent met leerlingen begrippen of onderwerpen die in andere vakken aan bod komen. Naarmate leerlingen meer gewend zijn, komen ze vaker uit zichzelf met vragen of verzoekjes, zo is de ervaring van Swinkels: ‘Vorig jaar hebben twee meiden op eigen initiatief een presentatie gegeven aan hun eerstejaars klasgenoten en verteld waarom zij hier zijn: vanwege oorlog in hun land.’

Slim en creatief organiseren

Swinkels is behalve mentor ook docent van leerlingen in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Om ruimte te maken voor de extra begeleiding van NT2-leerlingen moet ze soms creatief omgaan met lesuren en roosters. De standaard begeleiding van de eerste- en tweedejaars leerlingen, één uur per week, was te weinig. In overleg met de schoolleiding gebruikt ze die tijd nu, samen met de verplichte invaluren voor zieke collega’s, voor de begeleiding van nieuwkomersleerlingen. ‘Qua tijd is het nog niet helemaal dekkend, maar de extra begeleiding is nu tenminste formeel onderdeel van mijn normjaartaak’, aldus de docente.

Aanspreekpunt voor collega’s

Niet alleen voor de NT2-leerlingen is Swinkels een aanspreekpunt, maar ook collega-docenten zoeken haar op als ze vragen hebben. ‘Ik heb bijvoorbeeld praktische tips, zoals nieuwkomersleerlingen vooraan laten zitten, of ze hulpmiddelen laten gebruiken als een stift voor moeilijke woorden, of een vertaal-app.’ Haar collega’s doen net zo goed wat extra’s om deze leerlingen verder te helpen, ook buiten de formele lestijd.

Contacten op school en in de omgeving

Om de instroom op school te versoepelen, is voor de NT2-leerlingen een faciliteitenkaart in de maak, vergelijkbaar met die van dyslectische leerlingen. Verder wil Swinkels graag NT2-leerlingen koppelen aan een buddy, een Nederlands sprekende klasgenoot. De inspanning van de buddy kan tellen als maatschappelijke stage. ‘Dan ontstaat er in de pauzes of buiten school hopelijk wat meer contact tussen leerlingen met verschillende achtergronden’, legt Swinkels uit. ‘Als zij samen op een bankje hun brood opeten, kan dat al veel betekenen voor de acceptatie, integratie en taalontwikkeling. Juist in het contact met anderen leer je een taal het best.’

Contact:
a.swinkels@cambiumcollege.nl