Commissie Code Goed Onderwijsbestuur

04 januari 2020

Op 1 januari 2020 is de commissie Code Goed Onderwijsbestuur van start gegaan. Deze commissie heeft een tweeledige opdracht:
 • het stimuleren van de toepassing van de principes uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO (o.a. door regionale bijeenkomsten) en het in gesprek gaan met over specifieke onderwerpen (bijv. regionale samenwerking of het samenspel tussen bestuur en intern toezicht);
 • het aanspreken van individuele leden over naleving van de pas toe-bepalingen. De commissie kan, indien nodig, zelfstandig melding maken bij de onafhankelijke governancecommissie
   

Zie ook: 

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit zes bestuurders en drie intern toezichthouders:

 • Karin van Oort (voorzitter), voorzitter College van Bestuur van Stichting Carmel
 • Betty van Nieuwenhuizen, lid college van bestuur OVO Zaanstad
 • Reinier de Voogd, voorzitter CvB Stichting Scholen aan Zee, Den Helder
 • Marcel Klaverkamp, voorzitter CvB Dr. Nassau College, Assen e.o.
 • Sam Terpstra, oud-bestuurder CSG Reggesteyn, lid RvT Landstede Groep
 • Ad van der Wiel, oud-bestuurder Alberdingk Thijm Scholen, voorzitter RvT Scholengroep Rijk van Nijmegen
 • Esther Spetter, lid RvT ZAAM, Amsterdam e.o.
 • Bart de Lange, lid RvT Houtens College, Houten
 • Piet Hoogendoorn, voorzitter RvT Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, Barendrecht e.o.