Dat smaakt naar meer! Gesprekstool BurgerSmaken beschikbaar als download

17 november 2020

De gesprekstool BurgerSmaken is vrij beschikbaar voor po en vo-scholen. Dit instrument, oftewel 'spel' maakt het mogelijk om als school op een effectieve en ontspannen manier met collega's in gesprek te gaan over burgerschap.

Het spel is te spelen door minimaal vier en maximaal acht deelnemers. Zoals de naam BurgerSmaken al doet vermoeden is de basis van het spel een menu. Aan de hand van dit menu komt het gesprek onder leiding van een tafelheer/-dame op gang en krijgt het structuur.  

Verdiepen en reflecteren

BurgerSmaken biedt meerdere kansen voor verdieping; u kunt achterhalen wat belangrijke burgerschapsthema's zijn binnen uw school. Of u kiest er voor om aan de hand van het spel te reflecteren op wat er goed gaat binnen uw burgerschapsonderwijs en wat nog aandacht behoeft.
Daarbij staan de 'voorleeffunctie' en 'de school als oefenplaats' centraal. Voor deze beide onderwerpen mag meer bewustzijn komen. Deze gesprekstool voorziet ook in aandacht voor het gesprek over hoe ruimte te geven aan gevoelige thema's.

Placemat en ijsbrekers

Iedere deelnemer krijgt letterlijk een placemat en kan na de 'voorstelburger' (Wie ben je? Waar werk je en in welke functie?), een 'bestelling' doorgeven op de placemat. Daarbij beantwoordt men een aantal vragen en vat men de antwoorden kort samen voor de andere deelnemers.

Tijdens de spelcomponent 'hoofdgerecht' komen vragen aan bod die fungeren als ijsbreker; iemand kan bijvoorbeeld kiezen voor de kaart 'hete aardappel': Waar heb jij je tong wel eens aan gebrand? En hoe heb je dit opgelost? Of de knoflook-kaart ('lekker geurtje'): 'Hoe gaan we met elkaar om? Welk voorbeeld leef jij voor?' Het is de bedoeling dat er zo een levendig gesprek ontstaat tussen deelnemers. De tafelheer/-dame heeft hier een faciliterende rol in en diverse speelkaarten ondersteunen hierbij.
BurgerSmaken eindigt met een 'luchtig dessert' (goede voornemens) en de 'doggy bag' waarbij deelnemers terugblikken op hun 'bestelling' en aangeven wat ze meenemen van tafel om een volgende stap te maken in burgerschapsonderwijs.

Interesse om dit spel binnen uw eigen school te spelen?

Print dan de volgende PDF-bladen met instructie uit: 
1 Printbestand gesprekstool
2 Printbestand menukaart met ingredienten

Heeft u nog vragen of wilt u na het spelen van het spel even terugkoppelen? Mail burgerschap@vo-raad.nl