Een alternatief perspectief op organisatieontwikkeling | VO-praat met Mario Kieft

10 juni 2024

In deze aflevering van VO-praat hoor je Mario Kieft, hoofddocent Organisatieontwikkeling en Gedrag in Organisaties aan de Open Universiteit. Hij schetst een alternatief perspectief op organisatieontwikkeling waarin duidelijk wordt dat formele verandertrajecten vaak niet slagen… en dat dat precies de bedoeling blijkt te zijn.  

Volgens Kieft leveren de meeste verandertrajecten niet op wat we ervan verwachten. Hij duikt in de rol van de bestuurder en de legitimiteit van de schoolorganisatie, strategieën van scholen om met de tegengestelde wensen en eisen van de omgeving om te gaan, en de machtsstrijd tussen formele en informele, organische leertrajecten. Volgens hem zijn het vooral de interne machtsverhoudingen en –dynamieken bij de verandertrajectcompetitie die bepalend zijn voor ontwikkeling. Zijn verhaal nodigt uit om vanuit een ander perspectief te kijken naar veranderen.  

Over Mario Kieft

Mario Kieft (1971) is hoofddocent organisatieontwikkeling en gedrag in organisaties aan de Open Universiteit en daarnaast werkzaam als organisatieadviseur bij Zindering.NU. Hij is vooral werkzaam in strategische verander- en ontwikkeltrajecten in publieke organisaties. Zijn specialisatie ligt op de volgende gebieden: samenwerking tussen mensen en organisaties, werking van informele netwerken, veranderen ondanks het verandermanagement, omgaan met macht en het doorbreken van defensieve patronen.

Zijn drijfveer is managers en andere professionals te ondersteunen in de zienswijze dat veranderen iets continu's is, dat per definitie niet gemanaged, maar hoogstens gefaciliteerd kan worden. Hij onderzoekt samen met die professionals de implicaties van deze zienswijze en faciliteert hen in het komen tot vernieuwende werkwijzen. aar studie aan de PA volgde Loes van Wessum de studie onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 promoveerde ze op een onderzoek naar samenwerking tussen docenten binnen vaksecties in het voortgezet onderwijs. 

Meer informatie