Gaat rechter af op advies bedrijfsarts of -andersluidende - adviezen artsen werknemer?

23 april 2019

Op welk advies gaat een rechter af: het advies van de bedrijfsarts of de – andersluidende – adviezen van de behandelend artsen van een werknemer? Een vraag die onlangs aan de helpdesk van de VO-raad werd voorgelegd.

In een ontslagzaak voor het Gerechtshof Den Haag uit oktober 2018 gaat het hof uitgebreid in op de verhouding tussen het oordeel van de bedrijfsarts en de diverse hiervan afwijkende meningen van de behandelaren van de werknemer, in deze casus een docent in het voortgezet onderwijs.

Het advies van de bedrijfsarts vermeldt dat de beperkingen van de werknemer mede in stand worden gehouden door een conflict op school. Na een afgerond mediationtraject geeft de bedrijfsarts uiteindelijk als oordeel dat er geen sprake is van ziekte. Het hof is van oordeel dat het advies van de bedrijfsarts voldoende wordt gemotiveerd door een verslag van een onafhankelijke psychiater en de verzekeringsarts. De werknemer achtte het niet noodzakelijk een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen.

De werknemer heeft tegenover het advies van de bedrijfsarts verschillende verklaringen overgelegd van haar behandelaars. Die achten de werknemer arbeidsongeschikt zonder uitzicht op herstel. Het hof oordeelt echter dat een huisarts en/of een psychosociaal therapeut niet deskundig zijn in het geven van een medisch oordeel over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer. Een bedrijfsarts of verzekeringsarts van UWV zijn dat wel. Daarnaast kan een behandelaar, gezien de behandelrelatie met de patiënt, bezwaarlijk als onafhankelijk worden aangemerkt. Het hof wijst erop dat ook volgens de gedragsregels van de KNMG een behandelend arts geen (waarde)oordeel mag geven over de arbeidsongeschiktheid van een patiënt die onder behandeling van deze arts staat of stond. Dergelijke verklaringen mogen alleen afgegeven worden door een onafhankelijke, deskundige arts.

In voorkomende gevallen is dus het voor schoolbesturen goed te weten dat een behandelend arts zich niet mag uitlaten over de arbeidsongeschiktheid van zijn patiënt. Uit de uitspraak blijkt dat een rapport van een door de werknemer zelf in te schakelen onafhankelijk expertise-arts de werknemer meer kans geeft bij de rechter.

De volledige uitspraak kunt u vinden op Rechtspraak.nl.

Naar de Helpdesk VO