Helpdesk

Als lid van de VO-raad kunt u met al uw vragen over onderwijs- en werkgeverszaken terecht bij de Helpdesk VO.

Leden van de VO-raad kunnen hun vraag stellen door een e-mail te sturen naar helpdesk@vo-raad.nl. Let op: stelt u een vraag namens een bestuur of school dan dient u uw bestuursnummer te vermelden.

De VO-raad streeft ernaar uw vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden. Voor dringende aangelegenheden is de Helpdesk VO op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via (030) 232 4888.

Let op: in de Kerstvakantie is er in het systeem van de helpdesk een aanpassing doorgevoerd, waardoor er een aantal vragen per e-mail verloren zijn gegaan. Als u geen reactie heeft ontvangen binnen drie werkdagen willen we u vragen nogmaals uw vraag te e-mailen. Onze excuses voor het ongemak als dit uw school treft.

Vragen over examens

De VO-raad krijgt via de Helpdesk veel vragen binnen over de examinering. Voor de meeste vragen verwijst de VO-raad naar het Examenloket.

Vragen over Vensters VO

Vensters VO heeft een eigen helpdesk: support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33. Vragen over scholenopdekaart.nl mogen naar vensters@vo-raad.nl.

Vragen over governance

Bestuurders, intern toezichthouders en eindverantwoordelijke schoolleiders in het voortgezet onderwijs kunnen bij het Governanceloket van de VO-raad vrijblijvend en vertrouwelijk kwesties van goed bestuur bespreken en om advies vragen.

Vragen werknemers

Heeft u een vraag als werknemer, dan verwijst de VO-raad u naar vakorganisaties zoals de AOb, CNV Onderwijs of FvOv.

Vragen ouders

Ouders met vragen over de school van hun kind kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs.