Handreiking 'Voorkomen van zittenblijven'

01 februari 2019

Geen enkele leerling wil graag een schooljaar overdoen. Voor de meeste leerlingen werkt dit demotiverend, met als gevolg een negatief effect op de schoolloopbaan. Juist daarom wil de VO-raad onnodig zittenblijven voorkomen, met een handreiking die u op weg helpt!

Praktijkvoorbeelden

Met de handreiking 'Aan de slag om zittenblijven te voorkomen’ draagt de VO-raad praktijkvoorbeelden aan die u inspireren bij het voorkomen van onnodig zittenblijven. Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten uit eigen onderzoek, onder scholen met een laag percentage zittenblijvers.  

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op onze website of voor het aanvragen van een subsidie voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019.