Harald Huijssoon, schoolleider bij project Schoolleidersplatform

31 maart 2022

Samen met zes schoolleiders die nauw betrokken zijn geven we steeds meer vorm aan een schoolleidersplatform. We stellen Harald Huijssoon graag aan je voor, locatiedirecteur op het Bonhoeffer College in Enschede.

Wie is Harald? 

Harald is al 13 jaar schoolleider op verschillende scholen geweest. Hij ziet schoolleiderschap als een prachtig ambacht en het onderwijs als een broedplaats voor beschaving, maar daar hoort ook een trotse beroepsgroep van schoolleiders bij die zich verenigd en gesteund voelen. Hierin ziet Harald genoeg mogelijkheden tot verbetering. 

Wat gaat Harald doen binnen een schoolleidersplatform? 

Harald gaat aan de slag met het vraagstuk rondom de positie en arbeidsvoorwaarden van schoolleiders. Hij streeft naar duidelijkheid over het beroepsbeeld, optimalere verbindingen tussen schoolleiders en bestuurders, en de borging hiervan in verbeterde afspraken (cao). Met behulp van jouw input kan de positie van schoolleiders worden verbeterd! 

Harald's doel 

“Ik wil het beroep aantrekkelijk houden voor potentiële schoolleiders en ik wil dat we ons als schoolleiders verenigd voelen, elkaar weten te vinden en met elkaar trots uitstralen zodat er één sterk gezicht naar buiten is. Een platform zou voor mij een combinatie moeten zijn van ontmoeting, uitwisseling, leren en professionalisering.”