“Het is belangrijk dat we een gebundelde vraag tegenover de kracht van de grote techbedrijven zetten”

17 november 2020

Sommige ICT-vraagstukken zijn te groot om als individueel bestuur op te pakken. SIVON wil vraagmacht bundelen, zodat marktpartijen gehoor geven aan de wensen van scholen. Ook kunnen scholen binnen SIVON gezamenlijk hun ICT inkopen. Wat zijn redenen om lid te worden van SIVON? We spraken met Tijmen Smit, bestuurslid van de Gooise Scholen Federatie, een schoolorganisatie in de Gooi- en Vechtstreek waarin acht scholen samenwerken.

Tijmen Smit“We werken zelf in een Google-omgeving maar het is overduidelijk te zien dat het onderwijs voor alle grote techbedrijven een zeer lucratieve markt is. Dat biedt enorm veel mogelijkheden voor het onderwijs maar dat betekent niet dat je alles kritiekloos aan ze moet overlaten. Het is belangrijk dat we een gebundelde vraag tegenover de kracht van de grote techbedrijven zetten, iets wat van de sector is.”

Wij gaan zelf over ons onderwijs

“Wat je zou willen is dat de marktpartijen de ontwikkelingen in het onderwijs volgen in plaats van dat zij die ontwikkeling sturen met wat technisch mogelijk is en daarmee bepalen in welke richting jouw visie op leren en onderwijs zich beweegt. Het klinkt logisch maar in de praktijk zitten ze nog te vaak op de bestuurdersstoel en daarmee verliezen we zowel de regie als ook zeggenschap. Het ís ook gewoon best hele complexe materie, voor een individuele school vaak veel te groot om te behappen. Daarom is het niet alleen goed maar ook hard nodig dat we ons verenigen in SIVON zodat we een partij worden om rekening mee te houden.”

“Zo werken we ook samen met onze scholen. Binnen GSF is ICT ondersteunend aan het primaire en ondersteunende proces.” Smit licht toe dat iedere school andere accenten legt: “Elk van onze scholen formuleert een heldere visie op het gebruik van ICT in het onderwijs op basis van haar onderwijskundige visie. Wij zorgen er als bestuur voor dat er een goede ICT-infrastructuur staat, de veiligheid en privacy voldoet aan de wettelijke eisen en regelen een goede aanbesteding van leermiddelen.”  “Alles moet het gewoon doen”, vat Smit het bondig samen. “We stimuleren kennisdeling, halen goede voorbeelden de organisatie binnen zodat iedereen weet wat er zoal mogelijk is en de ICT-coördinatoren dezelfde taal spreken maar dat betekent niet dat we als bestuur een bepaalde ontwikkeling opleggen. Onze acht scholen gaan uiteindelijk zelf over hun onderwijsvisie en dus ook hun digitale toekomst.”

Op de vraag wanneer SIVON volgens de GSF een succes is antwoordt Smit: “Het is nog te vroeg om te zeggen hoe SIVON in dit alles past, we hebben als GSF ook nog maar weinig gebruik gemaakt van hun diensten maar dat heeft ons er niet van weerhouden om lid te worden.”  

Verenigen

“Om SIVON te laten uitgroeien tot een gelijkwaardige speler in dit veld, is massa nodig. Pas dan zullen we als onderwijs in staat zijn de randvoorwaarden te scheppen voor goed onderwijs waar de markt zich verder op kan ontwikkelen. Ik vind het tijd worden dat we ons als (VO-)sector verenigen op dit gebied.  We moeten iets minder naïef zijn met z’n allen. Je ziet nu al een vergaande verticale integratie, van distributie tot elo’s, in dat spel wordt de zeggenschap van individuele scholen steeds minder. Dus moet je je sterk maken om in ieder geval overeind te houden wat je belangrijk vindt.”

Succes verzekerd

De ontwikkeling van SIVON ziet Smit positief en tegelijkertijd ook realistisch in: “Ik verwacht dat de ontwikkeling van SIVON in kleine stapjes zal gaan. Eerst zal SIVON namens het onderwijs moeten kunnen spreken, daarvoor is een hoge deelnamegraad nodig. Vervolgens hebben we binnen SIVON mensen nodig die het onderwijs én de ICT markt snappen. Met Kennisnet aan boord gaat dit lukken. Met massa en de juiste mensen is succes verzekerd.“