Hoe houd je leerlingen gemotiveerd? RSG Sneek: ‘Blijf in verbinding, houd iedereen in beeld’

03 december 2020

Hoe houd je leerlingen gemotiveerd nu het schoolleven zich deels online afspeelt? Door in verbinding te blijven, ervaart het team op RSG Sneek. Alle lessen gaan door, op school of op Google Meet. Daarnaast organiseert de school extra’s zoals een huiswerkklas voor leerlingen die achterstand dreigen op te lopen. Een extra mentor houdt contact met degenen die langdurig thuis zitten en hun ouders.

portret Laura van Dasselaar fotograaf: Ruud Peijnenburg

“We hebben scenario’s gemaakt voor alle mogelijke omstandigheden”, vertelt Laura van Dasselaar, teamleider vmbo. “Voor als de docent thuis zit en leerlingen op school, als leerlingen thuis zitten en de docent op school, voor wanneer iedereen op school is en iedereen thuis. Voor als we werken met groepen en delen van groepen.” Tijdens de lockdown stapte de school over op een dertigminutenrooster, zodat leerlingen niet te lang achter de computer zouden zitten. “En zo kwam er ’s middags ruimte voor contact met de mentor, verdiepende zaken en het maken van huiswerk.”

Alle leerlingen en leraren hadden voor de corona-crisis al een Google-account. Google Meet wordt nu gebruikt als platform voor de online lessen. De leerlingen vinden de links naar de lessen, de studiewijzers, hun huiswerk en alles wat ze verder nodig hebben op Magister. “Als je het onderwijs in alle situaties door laat gaan, behoud je structuur en duidelijkheid”, zegt Van Dasselaar. “Zo leggen we een stevige basis voor de verbinding met onze leerlingen. Daaromheen kun je spelen met wat je verder in huis hebt.”

Huiswerkplek op school

Zoals de huiswerkplek, voor leerlingen die thuis geen goede werkplek hebben en dreigen achter te gaan lopen. Wie dit nodig heeft, kan na afloop van de reguliere lessen aanschuiven. RSG Sneek bekostigt de huiswerkplek met de subsidiegelden voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De mentoren van de school sturen er op aan dat de kinderen die dit nodig hebben, ook echt komen. Leerlingen kunnen ook zichzelf opgeven voor de huiswerkklas. Van Dasselaar: “We hebben daarnaast extra persoonlijke mentoren aangesteld, die contact houden met kinderen die langdurig thuis zitten en hun ouders. Zij vragen de gezinnen wat ze nodig hebben om de leerling goed mee te kunnen laten doen met het onderwijs.”

Volgens haar lukt het de school om contact te houden met vrijwel alle ouders. Aan het begin van elk schooljaar houden de mentor, ouders en kind een startgesprek. “Dan vragen we de leerling: waar sta je, wat zijn je doelen, wat vind je lastig, wat heb je nodig? In december houden we voortgangsgesprekken. Dat doen we nu online, ook weer met alle ouders en leerlingen. We houden iedereen in beeld.”

Kinderen die normaal ziek zouden worden gemeld met milde klachten, doen nu mee met de les.

Laura van Dasselaar Teamleider vmbo

De camera moet aan

Ouders wordt gevraagd om de school in te seinen wanneer hun kind om corona-gerelateerde redenen thuis blijft. Is de leerling fit genoeg om de lessen mee te maken, dan moet hij de camera op z’n laptop aanzetten. Van Dasselaar: “Ons verzuim volgt ongeveer dezelfde lijn als vorig schooljaar.” Haar verklaring voor die mooie score: “Kinderen die normaal ziek zouden worden gemeld met milde klachten, doen nu mee met de les.” Dat geldt ook voor docenten. Collega’s die bijvoorbeeld twee dagen moeten wachten op hun testuitslag, geven nu vanuit huis les. De school richtte een speciale ‘coronastraat’ in voor alle lessen die worden gegeven door thuis zittende docenten. Op deze gang bewaart een pedagogisch medewerker de rust. “Dat gaat heel goed”, vindt Van Dasselaar. “De leerlingen werken met de laptop en oortjes in. Daardoor zijn ze minder snel afgeleid en zijn ze echt met hun werk bezig. De docent zet actieve werkvormen in om ze bij de les te houden. Bij klassen die wat minder geconcentreerd zijn, loop ik of een collega even binnen om te helpen met opstarten van de les. Je moet het met z’n allen doen.”

Opleidingenoriëntatie op school

RSG Sneek heeft zestig vierdeklassers. Veertig van hen zijn er ondanks corona in geslaagd om een stage te vinden. De andere twintig leerlingen, uit vmbo kader- en -basisklassen, zijn samengevoegd tot één groep. Daar zitten bijvoorbeeld leerlingen bij die stage zouden gaan lopen in een restaurant dat nu gesloten is. Samen met het mbo en bedrijven zette de school ook voor deze leerlingen een programma voor opleidingenoriëntatie op. Mbo-leraren, beroepsopleiders en studenten  geven voorlichting over vervolgopleidingen en mensen uit het bedrijfsleven komen gastlessen geven die een relatie hebben met de examenvakken. 

Blijf vragen hoe het met ze gaat, zoek oplossingen voor knelpunten.

Verder krijgt de groep examentraining. “En we doen met hen leuke, groepsbindende activiteiten. Ze gaan bijvoorbeeld 3D printen.” In een situatie als deze moet je flexibel zijn, vindt Van Dasselaar. Zo kwam er een inhaalprogramma op maat voor een leerling die achterstand opliep doordat hij langdurig thuis zat. Hij mag op zijn stageadres bij een fietsenmaker voor het profielvak dienstverlening en producten een keuzedeel voltooien. “Houd verbinding met de leerlingen”, adviseert Van Dasselaar. “Blijf vragen hoe het met ze gaat, zoek oplossingen voor knelpunten. Doe het samen, maak gebruik van elkaars kwaliteiten.”

Wendbaar zijn

Vanavond wordt het nog even spannend: dan is er een online opleidingenmarkt. Die organiseerden de decaan en loopbaan- en ontwikkelcoördinator samen met het mbo en enkele bedrijven. “Het is voor iedereen nieuw om dit online te doen, dus hebben onze decaan en lob-coördinator met de andere partijen geoefend, mét leerlingen erbij. Leuk toch? De kracht is dat je met z’n allen wendbaar bent en inspeelt op de veranderende situatie. Met behulp van onze scenario’s lukt het om snel te schakelen.”

 
Leerling
Op school x% op school/ 100-x% thuis Thuis
Docent Op school Regulier onderwijs

Hybride onderwijs

Advies:
- Camera + microfoon in klas
- Didactiek: 10-15 min. directe instructie
- Versterken formatief toetsen
- Summatief toetsen op school (zo mogelijk)
- Praktijklessen/ practica op school (zo mogelijk)

Thuisonderwijs: (bijv. leerling ziek/ quarantaine)

Advies:
- Camera + microfoon in klas
- Didactiek: 10-15 min. directe instructie
- Versterken formatief toetsen
- Summatief toetsen op school (zo mogelijk)
- Praktijklessen/ practica op school (zo mogelijk)

Thuis

Aangepast regulier onderwijs (bijv. docent quarantaine)

Advies:
- Camera + microfoon in klas
- Didactiek: 10-15 min. directe instructie
- Versterken formatief toetsen
- Summatief toetsen op school (zo mogelijk)
- Praktijklessen/ practica op school (zo mogelijk)

Hybride onderwijs

Advies:
- Camera + microfoon in klas
- Didactiek: 10-15 min. directe instructie
- Versterken formatief toetsen
- Summatief toetsen op school (zo mogelijk)
- Praktijklessen/ practica op school (zo mogelijk)

Thuisonderwijs: (lockdown)

Advies:
- Didactiek: 10-15 min. directe instructie
- Versterken formatief toetsen
- Summatief toetsen uitstellen
- Praktijklessen/ practica uitstellen