Calamiteitenplan

Een calamiteit is een gebeurtenis die per definitie onverwacht plaatsvindt. Het kan op elke school gebeuren. Hoe kan je op zo’n moment het beste handelen en hoe weet iedereen wat er moet gebeuren?

Het is raadzaam om als school een calamiteitenplan op te hebben. Zo’n plan bevat een draaiboek waar het voltallige personeel van op de hoogte moet zijn. In het plan staat onder andere:

  • wie heeft de leiding bij een calamiteit,
  • wie vormen het crisisteam,
  • wie staat de pers te woord,
  • een vermelding van externe organisaties/personen waarop een beroep gedaan kan worden. Bijvoorbeeld wie de contactpersoon is bij de politie.
     

Verder staat er in het draaiboek gedetailleerd beschreven wat de directe acties zijn bij een calamiteit, zoals opvang slachtoffers en omstanders. Maar ook hoe betrokkenen geïnformeerd worden. Tot slot staat er ook in hoe de nazorg is voor de betrokkenen en hoe de afhandeling is.

Ondersteuning voor scholen

Heeft uw school vragen over het omgaan met calamiteiten? Dan kunt u voor ondersteuning en advies terecht bij de helpdesk van Stichting School & Veiligheid.


Meer informatie