Impressies van het VO-congres 2021: 'Soms moet je juist tijd maken om tijd te krijgen’

30 september 2021

Wat ontzettend fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en ervaringen en ideeën te kunnen uitwisselen. Dat was een veelgehoord geluid onder bezoekers aan het VO-congres 2021, en werd ook benadrukt door VO-raadvoorzitter Paul Rosenmöller in zijn openingsspeech. Het congres was een kans om samen terug te kijken naar de afgelopen periode, maar stond vooral in het teken van verder kijken. Welke veranderingen van de afgelopen periode willen we behouden en welke niet? Hoe gaan we om met uitdagingen en kansen die voor ons liggen, zoals dalende leerlingaantallen, kansengelijkheid en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)? En, heel belangrijk: hoe kunnen we hierbij op een goede manier samenwerken?

Deze vragen en thema’s liepen als rode draad door het congres en kwamen terug in zowel de speech van Paul Rosenmöller als de lezingen van Rutger Bregman en Johannes Visser, en in het workshopprogramma, waarin kennis, praktische tools en praktijkvoorbeelden werden gedeeld.  

“Het onderwijs is tijdens de pandemie doorgegaan, en dat verdient een groot compliment,” aldus Paul Rosenmöller in zijn speech. De VO-raadvoorzitter benadrukte dat het nu zaak is de opgedane ervaringen en het getoonde verandervermogen vast te houden en verder te ontwikkelen, om de uitdagingen in het onderwijs aan te gaan. Hij deed hierbij de belofte dat het onderwijs altijd – ook bij een volgende crisis – door zal gaan, op hoog kwalitatief niveau en in een veilige werkomgeving. Dit vraagt (meer) samenwerking in de sector, en moedige keuzes van het kabinet, aldus Rosenmöller. Investeringen zijn nodig in een solide digitale infrastructuur en voor devices voor alle leerlingen. Maar ook in het structureel terugdringen van het lerarentekort, in toekomstbestendige huisvesting en in ruimte voor later selecteren en beter differentiëren.

Rosenmöller verwees hierbij ook naar het NPO. Het is een uitdaging voor scholen om het geld goed en verantwoord te besteden. En ja, het is lastig om daarvoor voldoende handen te vinden, extra medewerkers die de initiatieven om vertraging weg te werken kunnen uitvoeren. In dit verband wees Rosenmöller op Studenteninzet op school, een initiatief van lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen. Via dit initiatief zijn ruim tweeduizend studenten beschikbaar om bij te springen als onderwijsassistent of op een andere wijze. Rosenmöller: “Een mooi voorbeeld van samenwerken en elkaar verder helpen in de sector."

Lees ook het persbericht rond de speech van Paul Rosenmöller op het VO-congres: 'De VO-raad belooft: ‘Pandemie of niet: het onderwijs zal altijd doorgaan’

Video speech Paul Rosenmöller

En bekijk de gehele speech:

 

Beeldimpressie en ervaringen bezoekers 

Bekijk hieronder een beeldimpressie van het congres en lees wat een aantal bezoekers meeneemt van het congres naar de toekomst.


Riek Benthem, Vavo Lyceum Utrecht - bezoeker VO-congres:

“Ik weet nu veel meer over het nieuwe examenreglement en hoe daarmee om te gaan. Ik heb ook praktijkverhalen van andere scholen gehoord, en dat geeft me veel meer diepte in het begrijpen hoe verschillend je dingen kan doen als school en hoe je het op je eigen manier kan doen. Dat vond ik heel waardevol.

En ook de workhop over het onderwijs van de toekomst was leuk, en kwam toevallig gelijk terug in een gesprek net met een man die een digitaal programma aan het maken is om leerlingen te volgen. Ik weet niet of we hier iets mee willen doen, maar dacht wel: de toekomst gaat toch wel sneller. “
 


Nanke Kraehe, programmamanager VSV stedendriekhoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen - bezoeker VO-congres:

“Ik heb meteen een mooie quote uit de workshop over regionale samenwerking geappt naar mijn team: ‘cultuur is gedrag, en gedrag begint bij bestuur en bestuur moet voorleven, en daarmee kan je het systeem doorbreken.’ Momenteel laat het bestuur zich teveel leiden door het systeem. 

En verder vond ik de workshop over inclusief onderwijs heel belangrijk. We concludeerden dat we allemaal met hetzelfde bezig zijn, en dat het lastig is om de sleutel te vinden om dit tot een succes te maken. Wat ik samenvattend van dit congres meeneem is dat alles valt of staat met de intenties van de samenwerking die we met elkaar aangaan, om zowel inclusief onderwijs als regionale samenwerking een succes te maken.” 
 


Léon van Es, scholengroep Spinoza - bezoeker VO-congres

“Sowieso is het goed om bij dit congres te zijn, waar je getriggerd wordt door allerlei zaken, en dan merk je vaak dat je hier in de loop van de dag de tijd niet voor neemt. Ik was bij de workshop over het onderwijs van de toekomst, daar neem ik uit mee dat je met elkaar moet blijven nadenken en in discussie moet gaan over waar je naar toe wilt. We zijn nu bijvoorbeeld heel erg bezig met de klassieke vorm van onderwijs, hoe kan je hierin een goede mengvorm vinden met het digitale?  

Wat ik verder goed vond in het verhaal van Paul Rosenmöller is dat hij nog eens benadrukte dat we waardering moeten hebben voor onze medewerkers. Dit hebben we zeker, maar het is nooit verkeerd om dat nog een keer te benadrukken. Dat wil ik ook meenemen.” 
 


Dorothee Hoekstra, senior beleidsmedewerker onderwijs en lid directie Rijswijks Lyceum - bezoeker VO-congres

“Sowieso is het bijzonder om weer met zoveel mensen bij elkaar te zijn en over onderwijs te kunnen praten. Er is zoveel te delen en dat gaat zoveel makkelijker wanneer je iemand recht in de ogen kunt kijken. Ik was bij de lezing ‘Wat te doen na de rush’ en dit zet echt aan het denken. We zijn allemaal zo geneigd om door te gaan in ‘ik heb geen tijd’, maar soms moet je juist tijd maken om tijd te krijgen.”
 


Peter de Jong, directeur OSG Sevenwolden - bezoeker VO-congres:

“Wat ik vooral meeneem is de speech van Paul Rosenmoller, en dan met name zijn oproep om als sector feedback te geven als erom gevraagd wordt. We zijn wel gewend om verantwoording af te leggen, maar moeten ook zeker tussentijds met metingen meedoen, die reminder vond ik een belangrijke. 

En verder vond ik de workshop over de toekomst van het onderwijs buitengewoon interessant. Niet als vaststaand model van wat de toekomst is, maar om gewoon eens een lijntje uit te gooien van ‘het kan deze kant opgaan’ - ook met oog voor de gevaren die eraan zitten - en waar we nu al aan moeten gaan werken. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy en artificial intelligence.”