In gesprek over onderwijskwaliteit

24 november 2021

Wat is goed onderwijs? De een zegt: ‘Het doel van onderwijs is leerlingen heel veel kennis en vaardigheden bijbrengen.’ De ander zegt: ‘Het doel is het koesteren van de bij kinderen aangeboren nieuwsgierigheid naar het ontdekken van de wereld en zichzelf.’ Kortom: de meningen over wanneer een school ‘het goed doet’ lopen behoorlijk uiteen.

Wat verstaan we zelf als sector onder goed onderwijs? We hebben weinig gezamenlijke taal voor iets anders dan harde resultaten als examencijfers of slagingspercentages; resultaten die goed meetbaar zijn. Tegelijkertijd is de wens groot om de veel rijkere bedoeling van onderwijs beter en vaker te belichten, en te laten zien wat er allemaal voor moois gebeurt in het voortgezet onderwijs. 

Enkele leden van de VO-raad besloten zich hierover te buigen en een gesprek te starten met en binnen de sector. Waar staan wij voor? Welke beloftes doen we aan leerlingen en hun ouders/verzorgers en hoe kunnen we die beloftes waarmaken? 

De opbrengsten van dit gesprek, bekijk je in het position paper dat door de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad is aangenomen, en in onderstaande video. Het paper en de video kunnen ook ingezet worden als inleiding van en tijdens gesprekken of teamsessies op school over de kwaliteit of verbetering van het onderwijs.