Internationale partners VO-raad

28 februari 2018

De VO-raad is lid van en/of onderhoudt contact met diverse internationaal vergelijkbare organisaties en netwerken van schoolleiders en bestuurders. In samenwerking met deze organisaties vertegenwoordigt de VO-raad de belangen van scholen en worden scholen ondersteund op het gebied van internationalisering van het onderwijs.

Nuffic

Nuffic ondersteunt internationale samenwerking en uitwisseling in het onderwijs. Nuffic wil Nederlandse leerlingen en studenten in basisonderwijs; voortgezet onderwijs; beroepsgericht- en hoger onderwijs internationale onderwijservaringen laten opdoen. Daarnaast stimuleert de organisatie buitenlandse studenten om in Nederland te komen studeren. Bekijk de website van Nuffic 

International Confederation of Principals (ICP)

ICP, de International Confederation of Principals, bestaat sinds 1991 en heeft meer dan 40 leden. Het is een wereldwijd netwerk van schoolleidersverenigingen. Zij heeft de volgende doelen: imago, kwaliteit, kennisuitwisseling en samenwerking van schoolleiders verbeteren. Om het jaar is er een congres met de dialoog over professionele ontwikkeling. Bekijk de website van ICP.

European Federation of Education Employers (EFEE)

EFEE is the European Federation of Education Employers en voert namens de werkgevers van het onderwijs (18 landen, organisatie verschilt per land) met de Europese Commissie het gesprek over onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid. Op Europees niveau neemt EFEE deel aan de sociale dialoog voor onderwijs tussen werkgevers en werknemers en heeft zij adviesrecht bij de sociale dialoog over onderwijs. Dit is dè plaats voor beleidsbeïnvloeding op Europees niveau voor (werkgevers in het) onderwijs op de lange termijn. Bekijk de website van EFEE

European Schools Heads Association (ESHA)

ESHA is de Europese vereniging van schoolleiders. De leden zijn landelijke verenigingen van (adjunct) schoolleiders in het po en vo. Veel Europese landen zijn hier vertegenwoordigd. ESHA heeft een jaarlijkse bijeenkomst voor haar leden en om het jaar een congres. ESHA opent een internationaal netwerk voor schoolleiders om van en met elkaar te leren en werken. Bekijk de website van ESHA

World Education Forum (WEF)

Dit forum is in 2011 in Toronto opgericht en heeft als doel onderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen op de wereld die nu geen onderwijs ontvangen. Bekijk de website van WEF