Kaartenset Beroepsstandaard Schoolleiders VO

01 januari 2023

Deze kaartenset geeft een praktische uitwerking om de beroepsstandaard in de dagelijkse praktijk te benutten. Het is bedoeld als een speelse manier om je de beroepsstandaard eigen te maken, gezamenlijk het gesprek erover aan te gaan met collega’s en als managementteam de brede blik op leiderschap in een school te bespreken.

Inhoud kaartenset

De kaartenset bestaat uit:
• Een spelhandleiding met voorbeelden van mogelijke toepassingen en 6 werkvormen: Speels verkennenPositieve feedbackIntervisieOntwikkelstappen benoemenProfielschets vacature schoolleider en Gespreid leiderschap.

• 80 kaarten met steeds één aspect van de 5 leiderschapspraktijken en 4 persoonlijke kwaliteiten uit de beroepsstandaard.
• 36 lege kaarten (4 per categorie om zelf specifieke aspecten vanuit jouw eigen praktijk toe te voegen).
• 22 dialoogkaarten met vragen voor het bredere gesprek over beroepsidentiteit, professionele identiteit en leiderschapsontwikkeling.

Je kunt de kaartenset bestellen voor € 25,- per stuk, inclusief verzendkosten. Klik hier voor het bestelformulier!
 

Inhoudelijke achtergrond

Naast de beroepsstandaard nemen we ook de visie van professionele identiteit en beroepsidentiteit vanuit het gedachtengoed van Manon Ruijters (en collega’s) mee ter inspiratie. In het Manifest voor de beroepsidentiteit (2021) roept Ruijters op tot het verder vormgeven en versterken van beroepsframes. Zij onderzocht de vraag die veel professionals regelmatig tegenkomen: hoe weet ik nu dat ik het goed doe? Wat haar opviel in het onderzoek was het ongemak dat de vraag opleverde, de angst om door de mand te vallen, het gevoel in het duister te tasten. Ook blijkt de professional bij deze vraag terug te vallen op z’n eigen oordeel: ik doe het goed als ik het zelf goed vind of als mijn klant tevreden is.

Het kan helpen om deze vraag in de collectiviteit van beroepsgenoten te bezien: we staan er samen voor, hebben ons met de leiderschapspraktijken verbonden en formuleren samen als schoolleiders een antwoord. Ruijters: “De spanning op het niet weten en het houvast vinden in het collectief heeft te maken met een basisprincipe van identiteit: eerst zoek je samen naar wat goed is, en daarbinnen kun je als autonome professional handelen. (…) Of nog iets breder: eerst verbind je je met een beroepsgroep en vervolgens ontwikkel je tegen die achtergrond je eigen kleur.” (uit: Manifest voor de beroepsidentiteit, 2021).

Je herkent dit gedachtengoed in enkele dialoogvragen bij deze kaartenset die zijn geïnspireerd op de kaartenset Ons Binnenste Buiten (Manon Ruijters e.a., 2015).