Kansrijk adviseren: ‘Verlengde brugklas geeft ons, leerling en basisschool lucht’

23 februari 2021

“De groep 8-leerkracht geeft een havo-vwo advies omdat hij of zij twijfelt, en dan zouden wij het na een krap halfjaartje in de brugklas wel moeten weten?” Bestuurder Erwin Lutteke prijst zich zeker in deze coronaperiode gelukkig met de tweejarige brugklas van het Isendoorn College in Warnsveld. “Dat geeft ons, de leerling, maar ook de basisscholen veel lucht.”

Laten we wel wezen: de keuze voor een schoolsoort is voor veel leerlingen best een lastige. “Ik zie dat kinderen toe zijn aan een volgende stap als ze 12 zijn”, zegt Lutteke. “Maar om dan al te zeggen: jij gaat naar de universiteit of het mbo - want dat is wat je éigenlijk doet met een schooladvies - daarvoor zijn ze echt te jong.” 

Kansrijk advies en warme overdracht

De bestuurder heeft begrip voor het kansrijk adviseren van kwetsbare groep 8-leerlingen na het rare jaar dat achter ons ligt. Hij maakt zich geen zorgen over hoe hen op te vangen. Wel hecht het vo dit jaar, nog meer dan voorgaande jaren, aan goed contact met de basisscholen voor een warme overdracht van de groep 8-leerlingen. Lutteke: “Wij moeten niet alleen goede informatie krijgen over de leerlingen die naar onze brugklas komen, het is ook heel belangrijk dat de groep 8-leerkrachten weten wat wij aanbieden.”

Wat zijn je ambities?

In het geval van het Isendoorn College is dat een tweejarige brugperiode. Laat een leerling eerst maar eens kijken waar hij of zij lekker functioneert, redeneert Lutteke. “Dat hele eerste brugklasjaar praten we nog niet over ‘wat wordt het nou: mavo, havo, vwo’.” Een leerling heeft twee jaar lang dezelfde klas en dezelfde mentor.

“Pas in het tweede jaar gaan we leerlingen verder uitdagen. Vragen we hen thuis te bespreken wat ze willen, krijgen ze in de mengklassen toetsen op twee niveaus en bereiden ze een pitch voor waarin ze hun ambities uit de doeken doen.” En meestal, zegt de bestuurder, weet zo’n leerling prima wat bij hem of haar past. “Het gebeurt natuurlijk weleens dat een leerling tijdens de pitch havo-ambities uitspreekt en de wiskundedocent als feedback aangeeft dat hij of zij dat niet altijd herkent in de les. De gesprekken daarover zijn fijn en onze ervaring is dat ze er samen dan wel uitkomen.”

Achterstanden en eenzaamheid

De tweejarige brugklas, vertelt Lutteke, geeft de leerling, maar ook zijn docenten en de basisschool wat meer lucht. Zeker na dit ‘coronajaar’. “Of ze de d’tjes en t’tjes goed zetten en sommetjes kunnen maken, daar maak ik me totaal geen zorgen over. Dat leren ze wel. Ik heb dit jaar een andere zorg: we namen onlangs een enquête af onder onze brugklasleerlingen. Daarin geven meer brugklasleerlingen dan in voorgaande jaren aan dat ze nu moeite hebben sociale contacten te onderhouden met klasgenoten. Ik zag niet eerder 12-jarigen het woord ‘eenzaam’ gebruiken, maar zo voelt een deel zich nu wel.” 

Als het gaat om achterstanden op school, zegt Lutteke, heeft hij het dáár over. “Het is onderwerp van gesprek in het mentoraat. We zullen komend jaar extra aandacht besteden aan sociale cohesie. Hoe, dat weten we nog niet precies. Maar we maken hier extra ruimte voor in het programma. En in het tweede jaar gaan we dan eens kijken op welk niveau een leerling doorstroomt.”

Dit artikel is een bewerking van het interview dat gepubliceerd werd door de PO-Raad.