Koppeltraject ‘Begeleiding startende leraren’: leren van experts en ervaren scholen

19 september 2021

Leren van andere scholen over het inrichten van het tweede en derde jaar van het inductietraject voor startende leraren? Benieuwd hoe je de begeleiding van startende leraren een plek kunt geven in het strategisch personeelsbeleid? Behoefte aan kennis over het verlagen van de werkdruk voor startende leraren? Deze en andere ondersteuningsvragen staan centraal in het koppeltraject ‘Begeleiding startende leraren’ dat dit schooljaar van start gaat. In dit traject koppelt de VO-raad scholen met een ondersteuningsvraag aan een koppelpartner met verstand van zaken. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoeker, een schoolopleider of een schoolleider zijn.

De afgelopen jaren heeft een aantal scholen zich op de begeleiding van startende leraren sterk ontwikkeld. Deze scholen kunnen aangemerkt worden als voorlopers op het terrein van begeleiding aan starters. Bovendien is in het door het ministerie van OCW gesubsidieerde landelijke BSL-traject veel kennis en ervaring opgedaan door hogescholen en universiteiten. Om het leren van en met elkaar te stimuleren en faciliteren is er het koppeltraject van de VO-raad. 

Hoe werkt het koppeltraject?

In het koppeltraject koppelen we scholen met een ondersteuningsvraag aan een ervaren koppelpartner. Dit zijn experts uit andere scholen of van kennisinstituten, die als ‘kritische vriend’ advies en gerichte feedback geven en helpen bij de ontwikkeling van de begeleiding van startende leraren. De match wordt gemaakt op basis van de ondersteuningsvraag: we zoeken op basis hiervan een ervaren koppelpartner met de juiste expertise in huis. In onderling overleg tussen de deelnemer en de ervaren koppelpartner wordt vervolgens bepaald hoe de ondersteuning, zowel in praktische als in inhoudelijke zin, vorm krijgt. De VO-raad faciliteert de ervaren koppelpartner om bijvoorbeeld overleg te voeren, stukken te lezen, te sparren of aan te sluiten bij een vergadering.

Wat kun je in het koppeltraject verwachten van de ervaren koppelpartner?

  • In totaal acht uur ondersteuning, bijvoorbeeld in te vullen via (online) overleggen met de school, door aan te sluiten bij sessies of het redigeren van documenten.
  • Tussentijds contact per mail/telefoon.
     

Vergoeding voor de ervaren koppelpartner

De ervaren koppelpartner krijgt van de VO-raad een vergoeding voor de geboden ondersteuning (inclusief reiskosten).

Looptijd koppeltraject 

Het koppeltraject loopt voor de duur van het moment van koppeling tot einde van het jaar 2022.

Aanmelden voor het koppeltraject

U kunt zich als deelnemer aanmelden voor het koppeltraject via het aanmeldformulier

Ervaren koppelpartners
De VO-raad is regelmatig op zoek naar ervaren koppelpartners, zodat we onze poule kunnen uitbreiden en de match nog beter kunnen maken. Wilt u zich aanmelden als ervaren koppelpartner? Stuur een e-mail aan het project Versterking Begeleiding Startende Leraren via versterkingbsl@vo-raad.nl