Landelijke aanpak om aantal zelfmoorden te verlagen

28 januari 2021

Eind januari 2021 ondertekenden een groot aantal organisaties de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. De 45 maatschappelijke organisaties bundelen de krachten om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat onder andere om de Nederlandse GGZ, Jeugdzorg Nederland, het Trimbos-instituut, MIND, VNG en UWV. Ook de VO-raad ondertekende mee.

Het doel van de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, gecoördineerd door 113 Zelfmoordpreventie, is om met een integrale netwerkaanpak nog meer stappen te kunnen zetten op het terrein van suïcidepreventie. Mensen met zelfmoordgedachten moeten sneller uit hun isolement komen, geholpen worden en weer perspectief en hoop krijgen. Dit is nodig, want de coronacrisis en de daardoor ontstane recessie bieden reden tot zorg. Net als bij eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen.

Activiteiten ter voorkoming zelfdoding

De activiteiten van de Landelijke Agenda zijn gericht op het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten, training om deze gedachten te signaleren, acties in de wijk en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en professionals en richten zich vooral op jongeren, mannen van middelbare leeftijd en mensen die eerder een poging overleefden. De activiteiten bouwen voort op kennis uit de wetenschap en goede voorbeelden uit de praktijk, zoals STORM, een ketenaanpak in het onderwijs. Voor scholen en universiteiten zijn er plannen om een nazorgmodule te ontwikkelen voor als er suïcide heeft plaatsgevonden bij een leerling of docent. En men wil de lessen van de MIND Young Academy en leesinterventie Lief, Liever, Liefst landelijk aan scholen aanbieden.

Praten over zelfmoordgedachten

Uit onderzoek blijkt dat praten over gedachten aan zelfmoord levens kan redden. De Landelijke Agenda wil daarom iedereen in Nederland stimuleren om met elkaar over dit moeilijke onderwerp te spreken. Een van de middelen die daarbij kan helpen is de gratis online training suïcidepreventie op vraagmaar.nl. In een uur tijd leren deelnemers zelfmoordgedachten te signaleren, bespreekbaar te maken en te verwijzen naar hulp.

Geld vanuit ministerie VWS

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft er vertrouwen in dat een integrale aanpak helpt om het aantal suïcides terug te dringen. Het ministerie van VWS heeft voor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking gesteld aan 113 Zelfmoordpreventie, die de uitvoering van de Agenda coördineert.