Variëren in uren per vak: hoe dan?

10 april 2018

Scholen hebben de mogelijkheid om te variëren in het aantal lesuren per vak. Dat geeft leerlingen de gelegenheid om meer tijd te besteden aan een vak waar zij moeite mee hebben, te versnellen of om meer tijd te besteden aan brede vorming.

Ook voor docenten en scholen biedt het kunnen variëren in uren per vak voordelen. Docenten krijgen meer ruimte om te differentiëren, en scholen meer ruimte om onderwijs meer op maat aan te bieden. Een ontwikkeling die dus op veel scholen wordt toegejuicht, maar ook een organisatorische uitdaging kan zijn. Hoe organiseren scholen dit?

Jeroen, Carolien en Karin hebben hiervoor een aantal nuttige voorbeelden en handvatten gegeven van hoe zij dit al enige jaren aanpakken binnen hun school, en – volgens eigen zeggen – met veel succes. Bekijk de vlog:

Rector Jeroen van Grunsven vertelt dat ze op zijn school het initiatief hiervoor geheel bij de leerling zelf leggen. ‘De leerling krijgt twee roosters, en gaat met een markeerstift op zoek naar de lessen die hij wil volgen.’ Jeroen vervolgt dat in veel situaties er dan natuurlijk vakken gelijktijdig vallen. Het is dan aan de leerling zelf om met de vakdocent hierover in gesprek te gaan en duidelijke afspraken te maken. ‘En dat gaat eigenlijk heel goed!’

Op Daltonschool Spinoza Lyceum is deze vrijheid ingebed in het Daltonuur, vertelt conrector Carolien Hueting. ‘Eén heel uur iedere dag waarop leerlingen zelf mogen weten wat ze doen.’ Hierin is van alles mogelijk, zoals musicaldeelname, extra gymles, een extra vak of een vak op een hoger niveau.

Op het Christelijk Lyceum Veenendaal worden de leerlingen gevraagd een echte sollicitatiebrief te schrijven, waarin ze verwoorden waarom ze onderwijs op maat willen volgen. Karin Wouters vertelt dat aan de hand van deze brief in samenspraak met de afdelingsleider, de coach en soms ook de ouders wordt besloten of de leerling zijn eigen rooster mag gaan samenstellen. Zo ja, dan kan hij zelfstandig hiermee aan de slag in Magister en in overleg met z’n coach bepalen waar hij zijn vrijgespeelde uren aan gaat besteden. Kortom; variëren in uren per vak, hoe dan?

Meer informatie

Wilt u meer weten over het variëren met onderwijsniveaus, het organiseren daarvan en gerelateerde onderwerpen? Bekijk de andere video's en bekijk het Maatwerkschema: in het schema is te zien wat er mogelijk is rondom maatwerk.

Vragen

Heeft u vragen over het variëren met onderwijstijd? Neem dan contact op met een van onze experts via maatwerk@vo-raad.nl.