Vakken volgen op een hoger niveau: hoe dan?

07 mei 2018

Scholen zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen. Een van deze mogelijkheden is differentiëren naar niveau: leerlingen de mogelijkheid bieden om vakken op een hoger niveau te volgen, als ze dat kunnen en willen. Leerlingen raken hierdoor meer gemotiveerd, helemaal nu de ‘op hoger niveau afgeronde vakken’ sinds dit jaar worden gewaardeerd met een vermelding op het diploma.

Het is belangrijk dat leerlingen die een of meer vakken op een hoger niveau kunnen volgen, op de juiste manier begeleid worden. Maar hoe organiseer je dit? Jeroen, Carolien en Karin geven vanuit hun eigen ervaring en successen verschillende tips en adviezen. Bekijk de vlog:

Op het Spinoza Lyceum en Christelijk Lyceum Veenendaal gaan de leerlingen zelf in overleg met de docent van het vak dat ze op een hoger niveau willen volgen, geven Carolien en Karin aan. Bij goedkeuring – én onder begeleiding – van de docent mag de leerling in de geplande lesuren van dat vak, bijvoorbeeld Engels Havo 5, aan de stof werken van Engels Vwo 6. ‘De leerling moet het wel zelf willen. Als alleen de docent of de school het wil, heeft het geen enkele zin’, aldus Karin.

Jeroen adviseert om dit in kleine stapjes aan te pakken. ‘Begin met een paar leerlingen waarvan je denkt ‘die kunnen echt wel wat meer’, en als dat goed gaat bouw je het vanuit die successen uit.’ Goede afspraken tussen leerling en vakdocent en de vrijheid voor leerlingen om zelf hun rooster te bouwen, zijn volgens Jeroen belangrijke factoren om dit tot een succes te brengen. Kortom; vakken volgen op een hoger niveau, hoe dan?

Meer informatie

Wilt u meer weten over het variëren met onderwijsniveaus, het organiseren daarvan en gerelateerde onderwerpen? Bekijk de andere video's en bekijk het Maatwerkschema: in het schema is te zien wat er mogelijk is rondom maatwerk.

Vragen

Heeft u vragen over het variëren in onderwijsniveaus? Neem dan contact op met een van onze experts via maatwerk@vo-raad.nl.