Meer structuur voor praktijkschoolleerlingen door aangepast lesrooster

09 december 2020

De Merewade Praktijkschool in Gorinchem werkt in deze onrustige tijd met een aangepast lesrooster. Voor de leerlingen brengt dit de hoognodige structuur en duidelijkheid.
Dit artikel is overgenomen van Voortgezetleren.nl. Het hele verhaal over de Merewade Praktijkschool kunt u lezen op Voortgezetleren.nl.


Sinds de herfstvakantie werkt de Merewade Praktijkschool met een aangepast lesrooster. Volgens Joek Brokking, docent koken en PR-medewerker, was daar aan het begin van het schooljaar al aanleiding toe: “Vier leraren vielen tegelijk uit en niet eens door corona. Toen werd ons duidelijk dat als corona op school zou toeslaan, wij leerlingen naar huis zouden moeten sturen. De school sluiten is voor ons geen optie. Onze leerlingen zijn extra gebaat bij duidelijkheid en structuur.”

Verdeling praktijk en theorie

Normaliter gaan de leerlingen negen dagdelen per week naar school. Op dit moment zijn dat vijf dagdelen. Zowel in de ochtend als in de middag krijgen zij twee lesblokken van twee lesuren. Bovendien zijn de klassen gehalveerd en heeft elke halve klas een eigen lesrooster. Door het aangepaste lesrooster kunnen er vier leraren uitvallen, zonder dat leerlingen volledig thuis komen te zitten. “De leerlingen hebben de behoefte om op school te zijn en direct contact is nodig om ze goed te kunnen begeleiden. Het aangepaste lesrooster zorgt voor continuïteit en voorspelbaarheid.”

Meer tijd en aandacht

De leerlingen besteden weliswaar minder tijd op school, toch bevalt de nieuwe situatie het lerarenteam goed: “Normaliter bestaat een klas uit vijftien leerlingen, nu uit zeven of acht leerlingen. Daardoor kunnen wij meer tijd en aandacht aan de individuele leerling besteden. Ook de extra fysieke ruimte vinden mijn collega’s en ik prettig.” Ook de ouders en de leerlingen zijn over het algemeen tevreden. “Wij hebben de ouders goed geïnformeerd en wij ontvingen van hen uitsluitend positieve reacties op de aanpassingen. Zij vinden het fijn dat er duidelijkheid is en dat wij besmettingen proberen te voorkomen”, vertelt Joek. “Van de leerlingen horen wij er weinig over." 

Tijdelijke oplossing

Het Merewade ziet het aangepaste lesrooster als een tijdelijke oplossing en zal dit hanteren zolang corona heerst. Joek: “Dit is voor ons echt een noodoplossing, waarmee wij onze school kunnen openhouden. En die pakt gelukkig goed uit.”


Meer artikelen van Voortgezet leren: