Praktijkverhalen in tijden van hybride onderwijs

09 december 2020

Nog altijd niet terug naar normaal. Hoe geven verschillende scholen invulling aan het onderwijs in de bijzondere omstandigheden die ontstaan door corona? De VO-raad verzamelt verhalen uit de schoolpraktijk.

Hoe houd je leerlingen gemotiveerd nu het schoolleven zich deels online afspeelt? Door in verbinding te blijven, ervaart het team op RSG Sneek. Alle lessen gaan door, op school of op Google Meet. Daarnaast organiseert de school extra’s zoals een huiswerkklas voor leerlingen die achterstand dreigen op te lopen. Een extra mentor houdt contact met degenen die langdurig thuis zitten en hun ouders.

De Merewade Praktijkschool in Gorinchem werkt in deze onrustige tijd met een aangepast lesrooster. Voor de leerlingen brengt dit de hoognodige structuur en duidelijkheid.

Tijdens de lockdown van voorjaar 2020 liet het Rotterdamse Libanon Lyceum leerlingen al thuis toetsen. Dit moest snel worden opgezet en verliep niet helemaal eenvormig. Inmiddels heeft de school een toetsprotocol dat het hele proces van A tot Z beschrijft. Leerlingen die twijfelen of ze in aanmerking komen voor een thuistoets, vinden snel het antwoord in de beslisboom.

Anticiperen op coronamaatregelen met vier scenario's

Het Ichthus College Veenendaal formuleerde al snel na de eerste lockdown een protocol met richtlijnen voor het onderwijs in vier verschillende scenario’s. Door vooruit te denken kunnen ze beter anticiperen op toekomstige coronamaatregelen.

Het schoolexamen in coronatijd; flexibel zijn maar de werkdruk beperken

Een onderwijsassistent die de inhaaltoetsen regelt, minder strenge regels voor herkansingen, een veilige toetsomgeving speciaal voor kwetsbare leerlingen: scholen komen zo goed mogelijk tegemoet aan de steeds veranderende omstandigheden. Het Newmancollege en CSG Liudger Raai proberen om leraren daarbij zoveel mogelijk te ontzien.

Hybride onderwijs: tegelijk lesgeven aan leerlingen in de klas en thuis

Lerares Duits Marloes Derksen van het Kennemer College in Beverwijk zorgt voor een duidelijke opbouw in haar les, zodat de leerlingen thuis gewoon mee kunnen doen. Lees hoe ze dit aanpakt.

Thuisblijvers kunnen bij De Nieuwste School in Tilburg de lessen volgen via live streams op Google Meet. Schoolleider Caecile van Gorp en docente Liza Okonski vertellen hoe ze dit aanpakken.

Oud-leerlingen voor de klas bij online lessen

Sommige gezonde leraren zitten thuis omdat ze kwetsbaar zijn, verkouden of op een testuitslag wachten. Op het Commanderij College in Gemert geven zij digitaal les waarbij oud-leerlingen hen assisteren en die in de klas alles in goede banen leiden.

Gezonde examenleerlingen die bijvoorbeeld vanwege een quarantaine thuis zitten tijdens een toetsweek: hoe ga je daar als school mee om? Twee scholen lichten toe hoe zij het aanpakken: Het Houtens in Houten neemt veel minder toetsen af en het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem biedt de mogelijkheid om thuis een toets te maken.

 

Op de website Lesopafstand.nl staan meer voorbeelden van hybride onderwijs.