Pre-havotraject op CSG Reggesteyn: ervaren wat er op het havo van je wordt verwacht

06 november 2017

Vierdejaars vmbo-t-leerlingen van CSG Reggesteyn in Nijverdal die overwegen om door te stromen naar het havo, kunnen dit schooljaar voor het eerst het zogenoemde ‘Pre-havotraject’ volgen. Ze ervaren wat het betekent om havo-onderwijs te volgen en ontdekken of zij dat aankunnen en leuk vinden. Directeur Ineke Munter vertelt over het waarom van het traject en over de manier waarop de school het vormgeeft.

De school stelde vast dat er heel wat tl-leerlingen zijn die de capaciteiten hebben om door te stromen naar het havo, maar ook dat zij vaak niet goed weten wat daar precies van hen wordt verwacht. “We willen deze leerlingen de kans geven om zich daarop goed te oriënteren”, vertelt Munter, “zodat ze een weloverwogen keuze maken en een grotere kans hebben om het havodiploma werkelijk te halen.”

Ervaren

Dat kan het beste door leerlingen te laten ervaren wat het havo inhoudt, zo is de redenering. Daarom gaan leerlingen die kiezen voor het Pre-havotraject, in de tweede helft van het vierde jaar wekelijks een middag naar de havolocatie van de school, waar zij op havoniveau les krijgen van vmbo- en havo-docenten. Munter: “Het belangrijkste is dat leerlingen een goed beeld krijgen van het havo, dat ze het niveau ervaren, dat ze ervaren dat ze grotere eenheden leerstof moeten verwerken, en wat dat alles van hen vraagt, bijvoorbeeld van hun doorzettingsvermogen. Op basis van die ervaringen komen de leerlingen erachter of ze dat aankunnen en of ze het echt willen.”

Leerlingen komen erachter of ze de havo aankunnen en of ze het echt willen

Keuzevak

De school biedt het Pre-havotraject aan als keuzevak binnen het nieuwe profiel ‘Dienstverlening en Producten’. Dat heeft zowel een praktische als een inhoudelijke reden, vertelt Munter. “Door er een keuzevak van te maken en het niet als extra onderdeel toe te voegen aan het curriculum, is dit vrij eenvoudig te realiseren. Maar ook: op deze manier is het geïntegreerd in het vmbo-curriculum en sluiten leerlingen het traject af met een schoolexamen. We vinden dat belangrijk, omdat leerlingen dan weten dat het niet vrijblijvend is, dat je wordt beoordeeld en dat het er dus toe doet. Ook sluit het aan bij de maatwerkgedachte en het streven om leerlingen te stimuleren en te faciliteren om het maximale uit hun schoolcarrière te halen.”

Onderzoek

Een wiskundedocent van het vmbo en een docent maatschappijleer van het havo zijn druk doende om het traject te ontwerpen, zodat de eerste leerlingen er in december 2017 mee kunnen starten. “De ontwikkelaars doen niet zomaar wat”, benadrukt Munter, “maar baseren zich op de uitkomsten van onderzoek uit 2012 van de SLO: ‘Een havodiploma voor meer leerlingen’. Dat onderzoek schetst een goed beeld van de aansluitingsproblemen tussen vmbo en havo en geeft daarvoor oplossingen. De docenten gebruiken die publicatie als handreiking bij de ontwikkeling van het programma.”

Ook neemt de school deel aan een kenniskring van zes scholen die met hetzelfde bezig zijn, vertelt Munter. “We komen bij elkaar onder voorzitterschap van Platform Dienstverlening en Producten en houden elkaar op de hoogte. We leren van elkaar, want elke school geeft het traject op eigen wijze vorm. Nu gaan we eerst ervaring opdoen. Begin volgend jaar zullen we die met elkaar delen.”

Meer informatie
Ineke Munter
i.munter@reggesteyn.nl