Valuascollege Venlo: “Zonder THavo had ik nooit een havodiploma gehaald”

25 september 2017

Brugklassers die in potentie havoleerlingen zijn, maar (nog) niet op dat niveau presteren. Vaak komen zij terecht in het vmbo-t. Zo niet op het Valuascollege in Venlo, waar deze leerlingen – ongeveer vijftig per jaar – de zogenoemde THavo-route kunnen volgen. In zes jaar kunnen ze een vmbo-t-diploma én een havodiploma halen. Projectleider Ilse Dewael legt uit hoe het werkt.

Na de brugklas volgen deze leerlingen drie jaar THavo-onderwijs dat ze afsluiten met een vmbo-t-diploma. Naast de reguliere vmbo-t-leerstof krijgen de THavoleerlingen uitbreidingsleerstof om vervolgens succesvol door te kunnen doorstromen naar een reguliere havo 4-klas. “De uitbreidingsleerstof is erop gericht dat de leerlingen de benodigde havo-skills ontwikkelen”, zegt Dewael. “Deze leerlingen hebben dat in principe in hun mars, maar hebben daar meer tijd en ruimte voor nodig dan de reguliere havoleerling.”
De THavo-leerlingen krijgen twee cijfers: een cijfer op vmbo-t-niveau en een cijfer op havoniveau. Ze worden beoordeeld op basis van de vmbocijfers; het havocijfer geeft aan in hoeverre ze vakken al op havoniveau beheersen.

Loopbaanbegeleiding

Naast de uitbreidingsleerstof is er in de THavo extra aandacht voor loopbaanbegeleiding, vertelt Dewael. “Er zijn meer LOB-contactmomenten met veel aandacht voor zelfreflectie, ouders en ondernemers verzorgen lessen over hun beroep, meisjes speeddaten met vrouwen in de technische sector en leerlingen bezoeken bedrijven en het hbo. Door dit alles kiezen leerlingen veel bewuster voor een vervolgopleiding. Het leidt er óók toe dat sommige leerlingen erachter komen dat het mbo toch beter bij ze past. Zij stromen na de THavo dus niet door naar havo 4, maar naar het mbo.”

Elk jaar stromen er wat meer THavo-leerlingen door naar havo 4. Van de eerste THavo-lichting ongeveer de helft, van de tweede lichting, die nu in havo 5 zit, 55 procent. Dit jaar – de derde en laatste lichting – is 60 procent naar havo 4 gegaan. Van de eerste lichting, die in 4 havo is gestart, heeft 75 procent het havodiploma gehaald. “Deze leerlingen zijn heel positief over de leerroute”, vertelt Dewael. “Ze zeggen: als dit er niet was geweest, had ik nooit een havodiploma gehaald.”

Koppels

Gevraagd naar aandachtspunten, benadrukt Dewael allereerst het belang van een goede determinatie. “Daar moeten docenten aan het eind van de brugklas veel aandacht aan besteden. Ze moeten heel goed weten wat het verschil is tussen vmbo-t, havo en THavo. Maar ook vraagt dit natuurlijk veel van de docenten die lesgeven aan THavo-klassen. We werken zo veel mogelijk met koppels van vmbo- en havodocenten, zodat ze elkaar steunen en scherp houden.”

Docenten betrekken

Daarnaast benadrukt Dewael het belang van een goede voorbereiding. “Je moet daar echt de tijd voor nemen, bijvoorbeeld een jaar, want je moet veel organiseren, veel doordenken en keuzes maken. Het is verstandig om op andere scholen te gaan kijken en goed uit te zoeken wat wel en niet past bij je eigen school en visie. Ook is het heel belangrijk dat docenten de leerroute mee-ontwikkelen, dat je gebruikmaakt van hun expertise. Het zijn immers de docenten die het moeten uitvoeren.”


Meer informatie
Ilse Dewael
idewael@ogvo.nl