VWO Erasmus, Apeldoorn: "We willen leerlingen nóg meer uitdagen"

29 augustus 2017

Versnellen, verrijken, verdiepen en meer aandacht voor vaardigheidsonderwijs. Dat is de kern van ‘VWO Erasmus’, de opleiding waarmee de vestiging Walterbosch van het Veluws College in Apeldoorn (havo/vwo, 1560 leerlingen) in augustus 2018 start in het eerste leerjaar. Jacqueline Versluijs, vestigingsdirecteur van het Walterbosch, heeft er hoge verwachtingen van.

Gretig meldde het Walterbosch in Apeldoorn zich in 2016 aan voor de regeling ‘Versneld en verrijkt vwo’, omdat de school daarmee veel regelruimte krijgt om leerlingen onderwijs op maat te bieden. De regeling sluit aan bij de ambities van de school en bovendien was de school zich juist aan het heroriënteren op een andere inrichting van de vwo-plusstroom, die in de onderbouw al een jaar of zes bestaat.

Ontwikkelgroep

Aanleiding voor die heroriëntatie was dat veel leerlingen van de vwo-plusstroom hadden aangegeven dat het programma hen onvoldoende uitdaagt. “We willen het daarom heel anders gaan doen”, vertelt Versluijs. “Nóg beter aansluiten bij individuele leerbehoeften, dus nóg meer maatwerk bieden. De regeling ‘Versneld en verrijkt’ biedt daarvoor veel ruimte.”
Een ontwikkelgroep van twaalf docenten las zich allereerst uitvoerig in over (hoog)begaafdheid. Versluijs: “Op basis van op onderzoek gebaseerde kennis hebben we vastgesteld waaraan ons nieuwe programma in ieder geval moet voldoen: het moet leerlingen veel mogelijkheden geven voor versnellen, verdiepen en verrijken, maar ook moet er veel aandacht zijn voor vaardigheden die relevant zijn voor deze groep, bijvoorbeeld 'hogere orde' denken, logisch denken en samenwerkingsvaardigheden.”

Leren van het basisonderwijs

Dit schooljaar gaan verschillende ontwikkelgroepen aan de slag om het programma – VWO Erasmus genoemd – te ontwerpen, zodat het in augustus 2018 van start kan gaan in leerjaar 1 en in de jaren daarna kan worden uitgerold in de volgende leerjaren. Op basis van de literatuurstudie is er nu echter al een aantal keuzes gemaakt. Zo wordt het curriculum aangeboden in vakoverstijgende ‘domeinen’, maken leerlingen samen met hun coach per periode een leerplan, werken ze zelfstandig aan weektaken, en besteden ze 15 tot 30 procent van de studiebelasting aan zelfgekozen projecten of opdrachten (capita selecta-programma).

We kunnen veel leren van het basisonderwijs: daar zijn ze veel verder in het begeleiden van plusklassen

“Er wordt dus veel zelfstandigheid van de leerlingen gevraagd”, zegt Versluijs. “En dat vraagt vervolgens iets van onze docenten. We kunnen daarin veel leren van het basisonderwijs, waar ze al veel verder zijn in het begeleiden van plusklassen. Daarom gaan leerkrachten van groep 8 onze docenten daarin coachen. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een breder scholingsprogramma voor docenten. Een belangrijk punt, want op termijn, als we dit gaan uitrollen in de hele school, vraagt dit van steeds meer docenten een fundamenteel andere werkwijze. Dat vind ik best een spannend onderdeel. Gaat het lukken om de mensen hierin goed mee te nemen?”

Spannend

En er zijn meer uitdagingen, vooral op organisatorisch gebied. Versluijs. “Ons gebouw is nu al te klein, dus waar moeten deze leerlingen in rust zelfstandig werken? Ook willen we in VWO Erasmus zonder schoolbel werken en voorzie ik wat roosterproblemen. De frictie tussen wat we willen en hoe onze school op dit moment is georganiseerd, is best groot. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat op zullen lossen. Het zal gepaard gaan met vallen en opstaan, maar ik ben ervan overtuigd dat deze leerlingen straks echt de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. En daar gaat het om.”

Meer informatie
Jacqueline Versluijs
j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl

Op 25 augustus 2017 is het Veluws College Mheenpark gestart met Delta, een nieuwe opleiding. Kenmerken: vakken op een hoger niveau, individuele leerplannen, leerlingen met  verschillend advies de eerste drie jaar bij elkaar in de klas, veel vakoverstijgende projecten, veel aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, en leerlingen die sturing geven aan het eigen leerproces. Lees meer in het bericht op de site van het Veluws College.