Maatwerk: voorbeelden uit de praktijk

29 oktober 2018

Scholen zijn al volop aan de slag met het bieden van maatwerk in hun organisatie. Op deze pagina vindt u een aantal praktijkvoorbeelden, verdeeld in categorieën.

Versneld & Verrijkt

Pallas Athene College, Ede: Vwo-NeXt: in vijf jaar je vwo-diploma halen

Op dit moment nemen 39 leerlingen van het Pallas Athene College in Ede deel aan het zogenoemde vwo-NeXt, een onderwijsroute waarin slimme leerlingen in vijf jaar een vwo-diploma kunnen halen. Het programma is niet alleen korter dan het reguliere vwo-programma, maar ook uitdagender. En dat is precies wat deze leerlingen nodig hebben, ziet Huib van der Wolf, coördinator van vwo-NeXt. Lees het artikel

Zwijsen College, Veghel: Niet meer geremd door klassikaal tempo

Elke leerling onderwijs op maat. Het Zwijsen College in Veghel heeft de afgelopen jaren veel in deze ambitie geïnvesteerd. Inmiddels hebben leerlingen verschillende mogelijkheden om te versnellen, te verbreden en te verdiepen. Plaatsvervangend rector Barbara Sol vertelt hoe dat gebeurt en wat erbij komt kijken. Lees het artikel.
Daarnaast heeft het Zwijsen College deelgenomen aan een leerlab van Leerling2020. Lees hier het artikel "In de hoogste versnelling".

Hyperion Lyceum, Amsterdam: “Om leerlingen uit te dagen moet je geen haast hebben”

Jongeren die kunnen en durven uitblinken. Dat is de leerlingenpopulatie van het Hyperion Lyceum in Amsterdam dat in 2011 is opgericht. De school biedt gymnasium en vwo+ aan en geeft leerlingen diverse mogelijkheden om hun leerweg te versnellen, te verbreden, te verdiepen en te verrijken. Daphne van Manen, teamleider van de bovenbouw, vertelt erover: “We willen leerlingen optimaal uitdagen.” Lees het artikel

VWO Erasmus, Apeldoorn: “We willen leerlingen nóg meer uitdagen”

Versnellen, verrijken, verdiepen en meer aandacht voor vaardigheidsonderwijs. Dat is de kern van ‘VWO Erasmus’, de opleiding waarmee de vestiging Walterbosch van het Veluws College in Apeldoorn (havo/vwo, 1560 leerlingen) in augustus 2018 start in het eerste leerjaar. Jacqueline Versluijs, vestigingsdirecteur van het Walterbosch, heeft er hoge verwachtingen van. Lees het artikel

Tabor College Werenfridus: “Het beste uit jezelf halen"

Zo’n vijftig leerlingen van het Tabor College Werenfridus in Hoorn nemen deel aan het Honours Programme om hun onderwijs te verrijken of te versnellen. Wat en hoe ze dat doen, bepalen de leerlingen zelf, want de school volgt een vraaggestuurde aanpak. Gretha de Vries, coördinator en coach van het Honours Programme, vertelt hoe dat in z’n werk gaat. Lees het artikel

Flexibele leerroutes

Christelijk Lyceum, Veenendaal: “Je moet de ruimte voor maatwerk dúrven zoeken”

Het Christelijk Lyceum Veenendaal bood in schooljaar 2014-2015 drie leerlingen de kans om versneld of op een hoger niveau hun examen Engels te halen. Met succes. Twee leerlingen hebben versneld examen gedaan, de derde leerling heeft zijn vmbo-diploma opgewaardeerd met een havo-examen Engels. Lees het artikel

Bonnefanten College, Maastricht: Onvoorstelbaar snel effect bij gepersonaliseerd leren

Vhbo-leerlingen van het Bonnefanten College in Maastricht hebben verschillende mogelijkheden om hun eigen leren inhoud te geven en te sturen. Als het aan locatiedirecteur Twan Wijnants ligt, wordt die ruimte de komende jaren alleen maar groter. “Het is onvoorstelbaar hoe snel we bij leerlingen al mooie effecten zien van deze aanpak. We maken daaruit op dat we de juiste weg bewandelen.” Lees het artikel

Vlietland College, Leiden: Met een havo-advies een vwo-diploma halen

Leerlingen met een havo-advies die kunnen én willen doorgroeien naar het atheneumniveau kunnen op het Vlietland College in Leiden vanaf dit schooljaar terecht op het HAtheneum. Na een speciaal programma in de onderbouw stromen zij na drie jaar door naar 4vwo. Brugklascoördinator Peter Muires en Marije Joosten, mentor van de HAtheneumgroep, stonden aan de wieg van het HAtheneum. Lees het artikel

Stad & Esch, Meppel: Onderwijs op Maat. Ruimte voor lef

Onderwijs op Maat. Ruimte voor lef. Dit zijn twee van de pijlers waarop de visie van Stad & Esch in Meppel rust. Slogans waarvan de docenten hebben gezegd: wij gaan dit gewoon doen, want wij zien dat we leerlingen binnen de huidige lespraktijk te kort doen. Wij willen de leerlingen meer persoonlijke begeleiding aanbieden. Het resultaat van niet meer praten, maar  daadwerkelijk aan de slag gaan, is te zien in deze video. Bekijk de video

Fioretti College, Hillegom: Geef leerlingen veel te kiezen!

Als leerlingen keuzes kunnen maken en serieus worden genomen, zijn ze meer verbonden met hun onderwijs en zetten ze zich beter in. Dat uitgangspunt leidt op het Fioretti College in Hillegom (vmbo, mavo, havo) tot een veelzijdig extra onderwijsaanbod. Het extra aanbod staat niet alleen in het teken van talentontwikkeling, vertelt adjunct-directeur Ben Kersten. “We willen leerlingen óók cognitief uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen.” Lees het artikel

OSG Piter Jelles De Dyk, Leeuwarden: Gas geven in de derde

Mavoleerlingen van OSG Piter Jelles De Dyk in Leeuwarden kunnen ervoor kiezen om één of meer vakken in het derde jaar versneld te doorlopen en af te sluiten. “Het is fantastisch om te zien wat leerlingen kunnen als ze echt iets willen”, zegt (oud-)directeur Hawé van der Panne. “Eigenaarschap werkt enorm motiverend.” Lees het artikel

Spinoza Lyceum, Amsterdam: “Lef hebben om de leerling los te laten”

Op Spinoza 20first, een nieuwe locatie van het Amsterdamse Spinoza Lyceum, stellen leerlingen hun eigen onderwijsprogramma samen. Ze kiezen zelf hoe hun dagprogramma eruit ziet en op welk niveau ze werken. De coaches begeleiden de leerlingen hierbij. Rector Jan Paul Beekman verwacht er veel van. Lees het artikel

Rodenborch College, Rosmalen: “Wie biologie op vwo-niveau wil volgen, mag meedoen, ongeacht zijn cijfers”

Biologieleraar Joost Klaver van het Rodenborch College in Rosmalen nam het initiatief om havo 4-leerlingen de mogelijkheid te geven om zijn vak op vwo-niveau te volgen en af te sluiten. “Veel docenten denken dat dit heel ingewikkeld en tijdrovend is, maar dit project laat zien dat dat helemaal niet het geval is. Met een praktische instelling is het heel goed te realiseren.” Lees het artikel

Ds. Pierson College, Den Bosch: “Maatwerk vereist een flexibele werkwijze”

Maatwerk en differentiatie. Als we passend onderwijs willen realiseren, zijn dit onmisbare elementen in ons onderwijs, zo is de redenering op het ds. Pierson College. Daarom heeft de school proeftuinen ingericht, waar docenten samen met leerlingen een nieuwe aanpak ontwikkelen. De ‘Anders leren-klas’ is één van de proeftuinen. Willeke Rijkers, afdelingsleider van de brugklassen, vertelt over de aanpak. Lees het artikel

Valuascollege, Venlo: “Zonder THavo had ik nooit een havodiploma gehaald”

Brugklassers die in potentie havoleerlingen zijn, maar (nog) niet op dat niveau presteren. Vaak komen zij terecht in het vmbo-t. Zo niet op het Valuascollege in Venlo, waar deze leerlingen – ongeveer vijftig per jaar – de zogenoemde THavo-route kunnen volgen. In zes jaar kunnen ze een vmbo-t-diploma én een havodiploma halen. Projectleider Ilse Dewael legt uit hoe het werkt. Lees het artikel

Kennemer College, Heemskerk: “Meer in hun mars”

Het Kennemer College heeft deelgenomen aan een leerlab van Leerling2020. Wat zijn de opbrengsten voor deze school? Lees het artikel "Meer in hun mars".

Anna van Rijn College, Nieuwegein: "Iets buiten de normale lessen doen, motiveert”

Het Anna van Rijn College heeft deelgenomen aan een leerlab van Leerling2020. Wat zijn de opbrengsten voor deze school? Lees het artikel “Iets buiten de normale lessen doen, motiveert”.

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen: “Leerlingen ontdekken hier per vak hun niveau”

Op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) geeft het niveau waarop een leerling de basisschool beëindigt, niet de grenzen van zijn mogelijkheden aan. “Door hun route niet meteen vast te leggen, kunnen onze leerlingen blijven groeien”, zegt rector Marcel Janssen. Hoe bereikt de scholengemeenschap dit precies? Lees het artikel

Pius X College, Almelo: “Leerlingen vinden het leuk om ergens in uit te blinken.”

Sinds een jaar of vijf kunnen vmbo-leerlingen van het Pius X College op verschillende niveaus vakken volgen. “Wij delen leerlingen niet in op gemiddelden. Bij ons zijn leerlingen in het ene vak gewoon beter dan in het andere,” stelt Mark Wagt, teamleider bovenbouw vmbo. Welke succesfactoren en knelpunten kom je daarbij tegen?  Lees het artikel.

 

 

Pilot Recht op Maatwerk

Carmel College, Raalte: "Coaching is de sleutel tot succes"

Het Carmel College in Raalte doet mee aan de pilot ‘Recht op maatwerk’ en heeft gekozen voor het vraaggerichte scenario. De pilot speelt zich af in de bovenbouw van havo en vwo. Arnoud Spanjer, teamleider van 4/5 havo, vertelt over de ambities en wat erbij komt kijken om deze te realiseren. “Dit vereist een andere organisatie.” Lees het artikel

Metis Lyceum, Amsterdam: “We willen ons maatwerkaanbod echt kunnen waarmaken”

Voor het Metis Montessori Lyceum (MML) is de deelname aan de pilot ‘Recht op Maatwerk’ een goede manier om de bestaande maatwerkpraktijken uit te breiden en te formaliseren. Want als Montessorischool biedt het MML leerlingen sowieso al veel keuzemogelijkheden, vertelt deelschoolleider midden-/bovenbouw Joyce de Grand. “We zien dit als een kans om nog beter tegemoet te komen aan de kracht en de talenten van individuele leerlingen.” Lees het artikel

Rembrandt College, Veenendaal: “Zelfverantwoordelijk leren; wij durven het aan”

Vol overtuiging kiest het Rembrandt College in Veenendaal voor het vraaggerichte scenario van de pilot ‘Recht op Maatwerk’ van de VO-raad en OCW. Elke leerling kan er komend schooljaar voor kiezen om zijn eigen onderwijs op maat samen te stellen. Daar komt heel wat bij kijken en de voorbereidingen zijn in volle gang, vertelt rector Bart de Grunt. Lees het artikel

Twents Carmel College, Denekamp: "Maatwerk vereist lef en vertrouwen"

Iedere leerling van de locatie Denekamp van het Twents Carmel College (onderbouw vmbo tot en met onderbouw vwo-extra) werkt sinds dit schooljaar bij Nederlands, de moderne vreemde talen en geschiedenis klasoverstijgend op zijn eigen niveau. Dit gebeurt in het kader van de pilot ‘Recht op maatwerk’ van het ministerie van OCW. “Wij kiezen voor het vraaggerichte scenario”, vertelt locatiedirecteur Maaike Morsink, “omdat we daarmee elke leerling optimale kansen bieden.” Lees het artikel

Sterren College, Haarlem: “Leerlingen kunnen vaak veel meer dan we dachten”

Toen Wim Huiberts in augustus 2014 aantrad als directeur van het Sterren College (vmbo) in Haarlem, trof hij een zwakke school aan. Inmiddels behoren de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van de school tot de top van vmbo-scholen in Nederland. Eén van de vernieuwingen die heeft bijgedragen aan dat succes is de invoering van maatwerk. Een belangrijke reden om dat verder te ontwikkelen. Lees het artikel

Martinuscollege, Grootebroek: gemotiveerde leerlingen door maatwerk

De motivatie van leerlingen vergroten door persoonlijke coaching, leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces en het curriculum afstemmen op het kunnen van de leerling. Omdat gemotiveerde leerlingen naar verwachting (nog) beter presteren is dit de kern van de pilot ‘onderwijs-proeftuin’ waarbinnen leerlingen uit 4 havo en 4 en 5 vwo op het Martinuscollege de laatste periode van dit schooljaar onderwijs krijgen. Lees het artikel

Stedelijk Zutphen: “Maatwerk kan niet zonder coaching”

Leerlingen van het Stedelijk in Zutphen bepalen zelf hoe hun maatwerktraject eruit ziet. De school doet mee aan de pilot ‘Recht op maatwerk’ van het ministerie van OCW en heeft gekozen voor het vraaggerichte scenario. Ina Frömmert, lerares Duits, is coördinator maatwerk op de mavo/havo/vwo-locatie. “Versnellen en vakken volgen op een hoger niveau zijn op deze afdelingen het meest populair.” Lees het artikel

Flexiblisering van toetsing en examinering

Ashram College, Alphen aan den Rijn: “Leerlingen persoonlijk betrekken bij het onderwijs”

De Nieuwe Brugklas: nu nog onderwijsvernieuwing, straks de norm. Tenminste, als het ligt aan Danny Verbiest, project- en teamleider ‘DNB’ van het Alphense Ashram College. Brugklassers volgen zelfregulerend onderwijs waarbij docenten het onderwijs grotendeels zelf vormgeven. Lees het artikel

Voorkomen van zittenblijven

Haags Montessorilyceum: “Leerlingen stijgen boven zichzelf uit”

Vakken volgen op verschillende niveaus in de brede brugklas, het overgangsadvies en de zomerschool dragen er op het Haags Montessorilyceum (HML) aan bij dat het aantal zittenblijvers omlaag gaat. Daarnaast is het volgens teamleider Tjomme Klop essentieel dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid krijgen, intensief worden begeleid, en dat ouders nauw worden betrokken bij het besluit over de overgang. Lees het artikel

Het Odulphuslyceum: “Wij geloven niet in doubleren”

Zittenblijven past niet bij de koers van het havoteam van het Odulphuslyceum in Tilburg, dat sinds vier jaar werkt aan formatief lesgeven en toetsen. Gaandeweg is er een passende werkwijze ontwikkeld die leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op het volgende schooljaar. Cobine Ramaekers, leerlingcoördinator havo onderbouw, licht de werkwijze toe. “We geven leerlingen en ouders veel verantwoordelijkheid.” Lees het artikel

Scholengemeenschap Marianum: ‘Leerlingen bevorderen we op basis van hun perspectief’

Op scholengemeenschap Marianum in Groenlo-Lichtenvoorde konden voorheen tienden van een punt bepalen of een leerling overging. Sinds twee jaar gaat de school heel anders om met ‘bespreekgevallen’. “Op het moment dat leerlingen mindere cijfers halen, wordt hun perspectief doorslaggevend”, vertelt Nicky Konings, conrector bovenbouw havo-vwo. Lees het artikel