Vlietland College: Met een havo-advies een vwo-diploma halen

29 januari 2017

Leerlingen met een havo-advies die kunnen én willen doorgroeien naar het atheneumniveau kunnen op het Vlietland College in Leiden vanaf dit schooljaar terecht op het HAtheneum. Na een speciaal programma in de onderbouw stromen zij na drie jaar door naar 4vwo. Brugklascoördinator Peter Muires en Marije Joosten, mentor van de HAtheneumgroep, stonden aan de wieg van het HAtheneum.

Heel wat havo-brugklassers verlaten de school uiteindelijk met een vwo-diploma, maar doen daar vrijwel altijd langer over dan zes jaar. Is die vertraging wel altijd nodig?, vroeg men zich op het Vlietland College af. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de betere havo-leerling in zes jaar een vwo-diploma kan halen? Het HAtheneum is het antwoord op deze vraag. Na een periode van voorbereiding is dit schooljaar (2016-2017) de eerste HAtheneumbrugklas van start gegaan.

Leerlingen selecteren

Van de ruim 30 aanmeldingen zijn 24 leerlingen in de HAtheneumgroep geplaatst; allemaal leerlingen met een goed havo-advies, waarbij de basisschool twijfelt tussen havo en vwo. Om te beoordelen of de leerling in het HAtheneum op z’n plaats zal zijn, wordt eerst contact opgenomen met de basisschool. Muires: “De stem van de leerkracht van groep 8 is heel belangrijk. Geeft die een no-go, dan plaatsen we de leerling niet in deze groep.”

Daarnaast weegt het intakegesprek met de leerling zwaar. Joosten: “We moeten ervan overtuigd zijn dat de leerling het aankan, maar óók dat hij gemotiveerd is om zich extra in te spannen. Ook met de ouders maken we afspraken, want het is noodzakelijk dat zij meewerken en de leerling ondersteunen. Deze leerroute krijgt echt vorm in de driehoek: ouders – leerling – school.”

Leerstrategieën en reflectie

De vakken worden in de onderbouw op vwo-niveau aangeboden. Een speciaal curriculum en extra begeleiding moeten bewerkstelligen dat de leerlingen na drie jaar probleemloos doorstromen naar een reguliere vwo4-klas. Muires: “Ze krijgen extra lesuren Nederlands, Engels en wiskunde. We creëren daarvoor tijd door niet-cognitieve vakken, zoals muziek, drama en tekenen, compacter aan te bieden. In het derde jaar, als ze hun profiel hebben gekozen, overwegen we om de leerlingen extra lessen aan te bieden in de vakken die belangrijk zijn in hun profiel.”

Er is veel aandacht voor leerstrategieën en reflectie

Daarnaast worden de leerlingen intensief begeleid. Er is veel aandacht voor leerstrategieën en voor reflectie. Joosten: “We maken gebruik van de methodiek ManagementDrives. Dat geeft leerlingen inzicht in hun drijfveren en valkuilen. Reflectie is heel belangrijk voor deze groep.”

Alert op overvragen

De HAtheneumleerlingen krijgen les van een vaste groep ervaren docenten. “We hebben dit team weloverwogen samengesteld”, vertelt Muires, “want dit zijn geen ‘gewone’ vwo-leerlingen. Docenten moeten bijvoorbeeld zeer alert zijn op overvraging.”
Het is zaak om deze eerste HAtheneumgroep goed te monitoren. Daarom is voor deze docenten een vast overleguur in het lesrooster ingepland. Muires: “We wisselen ervaringen uit en sturen bij als dat nodig is. Maar ook zijn er nog zaken in ontwikkeling, bijvoorbeeld hoe we ermee omgaan als het voor een leerling toch te hoog gegrepen lijkt, en op welke manier leerlingen hun portfolio gaan vormgeven.”

Meer informatie
Peter Muires                                     Marije Joosten
p.muires@vlietlandcollege.nl         m.joosten-kooi@vlietlandcollege.nl
www.vlietlandcollege.nl