Internationale Taalgroep Zuidoost Drenthe: Samen verantwoordelijk voor nieuwkomersleerlingen

13 juni 2018

In de Internationale Taalgroep Zuidoost Drenthe hebben alle vo-scholen in Emmen en omgeving zich verenigd om nieuwkomersleerlingen optimaal te ondersteunen. Bertha Sandker is coördinator van deze Taalgroep. Elke school heeft een eigen Taalklas en een coördinator anderstaligen. Daarnaast is er een gezamenlijke bovenschoolse ‘combiklas’ waar leerlingen op maat ondersteuning krijgen van NT2-docent Marja Letteboer na hun overgang uit de ISK.

"Ik help bijvoorbeeld met het huiswerk, ik behandel de belangrijkste woorden uit een moeilijke geschiedenisles of ik laat de leerling iets extra oefenen”, vertelt Letteboer. “Maar ook praat ik veel met de leerlingen en ga ik op huisbezoek. Alles is erop gericht dat deze leerlingen zich veilig voelen op school en dat ze een diploma halen.”

Alle neuzen…

Vier dagen in de week kunnen leerlingen – op dit moment zijn het er 24 – ‘s ochtends in de combiklas terecht. In overleg met de leerling, zijn eigen mentor en de coördinator anderstaligen wordt vastgesteld hoe vaak de leerling komt, welke lessen hij daarvoor het beste kan missen, en welke ondersteuning hij nodig heeft. En daarmee raken we volgens Sandker meteen een belangrijke voorwaarde voor succes: samenwerking en afstemming. “De samenwerking en afstemming met de mentoren van de leerlingen is heel belangrijk, maar ook is het van essentieel belang dat elke school goed is aangehaakt. Het is mijn taak om scholen goed op de hoogte te houden, alles af te stemmen, en ervoor te zorgen dat ze op één lijn zitten, bijvoorbeeld als het gaat om een leerlingvolgsysteem voor de Taalklassen. Dat alles kost behoorlijk wat overleg en tijd, want elke school heeft z’n eigen structuren, systemen en regeltjes. Omdat dit een gezamenlijke voorziening is, moeten alle scholen zich in de aanpak kunnen vinden en is het noodzakelijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Deze aanpak is alleen mogelijk doordat de scholen hun krachten bundelen.”

Ervaren docent

Een ander belangrijk aandachtspunt is de personele kant van de constructie. Sandker is in dienst van het samenwerkingsverband van scholen, dat daarvoor ook middelen krijgt van de Gemeente Emmen. Letteboer is in dienst van het Esdal College, een van de twee scholen waar een combiklas is ondergebracht. “Ik maak deel uit van het bovenschoolse NT2-team, dat wordt aangestuurd door Bertha. Daarin zitten alle docenten van de Taalklassen van de scholen.” Sandker vult aan dat het van groot belang is dat er een ervaren NT2-docent voor de combiklas staat, die de achtergrond en de problematiek van nieuwkomersleerlingen kent.

Nut inzien

Maar misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor succes is dat elke deelnemende school het nut inziet van deze aanpak. En dat is in toenemende mate het geval, vertelt Sandker. “Scholen zien dat het werkt, dat de leerlingen beter gaan presteren en beter in hun vel zitten. De combiklas draagt er echt aan bij dat deze leerlingen een diploma halen. En dat is natuurlijk ook in het belang van de school.”

Meer informatie
Bertha Sandker
b.sandker@esdalcollege.nl