Praktijkvoorbeeld doorstroom van het Penta College: 'Havo-top bevordert doorstroom'

12 februari 2018

Het slagingspercentage van mavoleerlingen die doorstromen naar de havo ligt landelijk op 60 procent, maar bij de havo-top van het Penta College (vmbo) in Hoogvliet verlaat 80 procent van de leerlingen de school met een diploma. Dit succes is te danken aan de specifieke aanpak in de havo-top, zo blijkt uit een gesprek met Reinier Mourik, algemeen directeur van het Penta College CSG Hoogvliet. De aanpak is mogelijk gemaakt doordat de school gebruikmaakt van de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo.

Het begon vier jaar geleden met het idee dat veel mavoleerlingen die net niet goed genoeg zijn voor de havo weldegelijk een kans verdienen om een havodiploma te halen. De school richtte een havo-top op met een bijzonder onderwijsconcept voor leerlingen die baat hebben bij een wat meer volwassen benadering.

Graag willen

Omdat de school geen havo-licentie heeft en daarom formeel alleen het volwassenonderwijs een havo-top mag aanbieden, zocht de school samenwerking met vavo Rijnmond. De docenten die lesgeven in de havo-top op het Penta College zijn op papier gedetacheerd aan vavo Rijnmond. “Het eerste jaar hadden we alleen leerlingen van onze eigen scholengroep,” vertelt Mourik, “maar nu komen ze uit de hele regio en hebben we elk jaar wel 60 tot 70 aanmeldingen. We hebben echter maar ruimte voor twee klassen met totaal zo’n 45 leerlingen.”

Om in aanmerking te komen voor de havo-top moet de leerling voldoendes hebben voor wiskunde, Engels en Nederlands, en een gemiddeld eindexamencijfer rond de 6,5”, vertelt Mourik. “Maar we hechten vooral veel waarde aan de motivatie van de leerling; hij moet het echt graag willen.”

Er zijn weleens leerlingen die het bij nader inzien te zwaar vinden of om een andere reden afhaken. Mourik: “Met roc Zadkine, die bij ons in het gebouw zit, hebben we afgesproken dat die leerlingen meteen mogen doorstromen naar het tweede jaar van het mbo. Zij lopen dus geen vertraging op.”

 

De vakken worden gegeven in blokken van drie uur: leerlingen worden dus echt ondergedompeld in de leerstof

Ondergedompeld

In de havo-top volgen de leerlingen een tweejarig programma in het profiel Economie en Maatschappij, waarin ze elk jaar vier vakken volgen én afsluiten. De vakken worden in blokken van drie uur onderwezen. “De leerlingen worden dus echt ondergedompeld in de leerstof”, zegt Mourik. “Alle andere vakken, zoals lichamelijke opvoeding en beeldende vorming, zijn uit het rooster geschrapt. Die uren worden besteed aan begeleiding en extra ondersteuning in de vakken waarin leerlingen wat minder goed zijn. Ook lopen alle leerlingen gedurende een half jaar één dag in de week stage.”

Omdat kwaliteit hoog in het vaandel staat – het Penta College CSG Hoogvliet is sinds kort een excellente school vanwege de kwaliteitszorg – staan er docenten met een eerstegraadsbevoegdheid voor de klas. Als vmbo heeft de school die niet zelf in huis, maar er zijn genoeg docenten van andere Penta-scholen (CVO Rotterdam) die graag in de havo-top willen lesgeven, vertelt Mourik. “Ze vinden het aantrekkelijk vanwege het concept. Het vergt echt iets van hun pedagogisch-didactische kwaliteiten om effectieve lessen van drie uur te geven.”

Kwetsbaar

Het gecomprimeerde lesrooster brengt wel een zekere kwetsbaarheid met zich mee. Als een docent uitvalt, vallen er voor de leerlingen meteen veel lessen uit. Bovendien is het niet altijd eenvoudig om dan een (eerstegraads) vervanger te vinden. “Vooral voor de tekortvakken is dat weleens moeilijk”, vertelt Mourik. “Maar dankzij het feit dat we onderdeel zijn van een scholengroep, lukt het tot nu toe meestal wel.”

Meer informatie
Reinier Mourik
r.mourik@penta.nl