Praktijkvoorbeeld doorstroom van KWC Culemborg: “Wij vullen het vierde vmbo-jaar samen met het mbo in”

22 april 2018

“Soms kan iets waarmee je al heel lang bezig bent, plotseling gesubsidieerd worden”, zegt Hans van Heesewijk, directeur van het Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg. Hij doelt op de de subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s voor vmbo-leerlingen, waarvan de school dankbaar gebruikmaakt. En wat mooi is: de school kan hierbij voortborduren op de samenwerkingsrelatie die de afgelopen jaren met het roc Rivor in Tiel is opgebouwd.

Al eerder stelde de school vast dat er in de leerstof van het vmbo en het mbo veel overlap zit, vertelt Van Heesewijk. “Als onze leerlingen op het mbo heel weinig hoeven te doen omdat ze veel leerstof al beheersen, dan ebt hun motivatie weg en wordt de kans kleiner dat ze zich succesvol zullen kwalificeren. Dat was voor ons de belangrijkste drijfveer om samen met het roc de doorstroom te verbeteren: nauw samenwerken, overlap uit de curricula halen, maar ook mogelijke hiaten in de leerlijn opsporen en opvullen.”

Vierde jaar

De kern van het doorstroomprogramma van het KWC is dat vmbo-leerlingen al aan het einde van hun derde leerjaar examen doen in de beroepsgerichte vakken. Hierdoor hebben ze in het vierde leerjaar veel ruimte om te werken aan het schoolexamen, of nog belangrijker: om stages te doen en keuzevakken te volgen. De stages en keuzevakken krijgen zo veel mogelijk vorm en inhoud in samenwerking met het roc Rivor in Tiel. Zo wordt overlap voorkomen, worden hiaten opgevuld en krijgen leerlingen de mogelijkheid om te versnellen of te verrijken. Leerlingen kunnen in het vierde leerjaar bijvoorbeeld een zogenoemde ‘masterproef’ afleggen onder begeleiding van een BPV’er (beroepspraktijkvorming) van het roc. Een voldoende op de proef levert een vrijstelling op in het mbo.

Van pro tot vmbo-t

Van Heesewijk geeft nog een voorbeeld: “Volgende week starten vijftien vierdejaars vmbo-leerlingen met een mbo-stage in hotel Van der Valk in Tiel. Ze krijgen daarvoor een certificaat dat later meetelt voor de certificering in het mbo. In het huidige vierde jaar vullen we het curriculum nu al voor dertig procent samen met het mbo in. Dat gaan we steeds meer uitbreiden. Om die ruimte te creëren in het vierde jaar, starten we in de brugklas al met beroepenoriëntatie en de voorbereiding op het beroepsgerichte vak. Ons doorstroomprogramma is overigens niet alleen gericht op de basis- en kaderleerlingen, maar ook op het vmbo-t en het praktijkonderwijs. Voor die laatste groep zijn we samen met het roc bezig om een passende entree-opleiding in te richten.”

Om ruimte te creëren in het vierde jaar, starten we in de brugklas al met beroepenoriëntatie en de voorbereiding op het beroepsgerichte vak

Naast het roc zijn ook het lokale bedrijfsleven en de gemeente bij het doorstoomproject betrokken, vertelt Van Heesewijk. “Dat zijn zeer belangrijke partners, omdat we natuurlijk graag willen dat de leerlingen na hun opleiding optimale kansen op de arbeidsmarkt hebben. En omdat er heel wat kwetsbare leerlingen tussen zitten, is ook de betrokkenheid van de gemeente van groot belang.”

Twee werelden

Hoewel de samenwerking met het roc steeds meer vruchten afwerpt, gaat het zeker niet vanzelf, zegt Van Heesewijk. “Hoewel het zowel in het vmbo als in het mbo om beroepsonderwijs gaat, blijkt steeds weer dat het twee totaal verschillende werelden zijn, met een eigen cultuur, eigen beelden, en een eigen taal. We weten inmiddels dat dit vooral op uitvoeringsniveau weleens vertraging oplevert. We moeten daarom echt de tijd nemen voor deze ontwikkeling.”

Meer informatie
Hans van Heesewijk
heh@kwc-culemborg.nl