Praktijkvoorbeeld inhaal- en ondersteuningsprogramma: Nederlands leren op de boerderij

03 september 2020

Afgelopen zomer organiseerde het Pius X in Bladel een zomerschool voor de leerlingen van de Wereldklas. Het doel: leerachterstanden door de schoolsluiting bij ISK-leerlingen wegwerken. De school werkte hiervoor samen met Stichting Taal naar Keuze en de Fontys lerarenopleiding. Andere scholen kunnen tot en met 18 september nog subsidie aanvragen voor vergelijkbare initiatieven.

Wim Krijbolder, projectleider Wereldklas en kwaliteitszorg bij het Pius X-College, geeft aan dat zijn school bij het aanvragen van subsidie voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma heel bewust heeft gekozen voor de leerlingen van de Wereldklas. “Dit is een Internationale Schakelklas (ISK) met zo’n tachtig leerlingen die uiteenlopende moedertalen hebben als Arabisch, Chinees, Koerdisch en Pools. Zij moeten in korte tijd hun Nederlands op een niveau krijgen waarop ze kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs. Een taal leren gaat het best als je veel oefent, maar dat was ten tijde van de schoolsluiting voor veel van deze leerlingen lastig. Online is dat nu eenmaal niet echt goed op te vangen.”

Speurtocht

Tijdens de zomerschool oefenden in totaal veertig leerlingen twee keer een week lang op hun Nederlands. De eerste week was aan het begin van de zomervakantie, de tweede week aan het einde. De zomerschool vond plaats op boerderij Natuurlijk in Lage Mierde, waar elke ochtend twee workshops werden aangeboden. De dag werd afgesloten met een lunch.

Het Pius-X werkte voor de zomerschool samen met Stichting Taal naar Keuze en met Fontys lerarenopleiding, vertelt Wim Krijbolder. “Wij hebben al jaren nauw contact met de Fontys lerarenopleiding in Tilburg. We zitten ook met hen in een leergroep. Via Fontys kwamen we in contact met de Stichting Taal naar Keuze en met zijn drieën hebben we het programma voor de zomerschool gemaakt.” Leerlingen kregen veel activerende werkvormen aangeboden, zoals taalspelletjes (‘bedenk woorden in je eigen taal die beginnen met een a-klank’ of ‘hoe maak je een verkleinwoord in jouw taal?’) en een speurtocht. Daarnaast oefenden ze met dialogen en het schrijven van brieven.

Moedertaal

Het onderwijs van de zomerschool ging uit van het feit dat leerlingen gemakkelijker Nederlands leren als ze dat doen vanuit hun moedertaal. Karijn Helsloot, directeur van de Stichting Taal naar Keuze: “Dat weten we uit onderzoek naar tweedetaalverwerving. We stelden leerlingen daarom de vraag welke talen ze de voorgaande dagen hadden gebruikt en met wie ze die taal hadden gesproken. Zo kwamen we steeds dichter bij hun persoonlijke verhaal. Het is niet vanzelfsprekend voor deze leerlingen om het in een schoolse setting te mogen hebben over hun eigen taal. Dat raakte hen echt.”

Brief

De leerlingen van de Wereldklas rondden de zomerschool af met een Nederlandstalige brief aan rector Maarten de Veth. Het is een verzoek tot meer ruimte voor hun eigen talen op school: ‘Het zou fijn zijn als we op school examen kunnen doen in de talen die we al kennen. […] Door onze eigen taal op school te gebruiken leren we sneller.’

Meer weten? Het Pius X-College maakte een filmpje op Instagram over de zomerschool.

Subidie beschikbaar voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's 
Tot en met 18 september kunt u nog budget aanvragen voor het inhalen van leerachterstanden bij leerlingen. Lees meer over deze subsidieregeling