Q&A Privacy en registratie corona

19 april 2021

Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen? Om scholen te ondersteunen hebben de PO-Raad en VO-raad een Q&A ontwikkeld.

Mag de school registreren of een medewerker of leerling besmet is met corona?

Volgens de huidige privacywetgeving (AVG) mag dit niet. Er mag wel geregistreerd worden dat iemand ziek is, maar niet wat die persoon mankeert. Ook niet als de leerling of medewerker het uit zichzelf vertelt. De VO-raad vindt het belangrijk dat scholen veilig en verantwoord met de gegevens van medewerkers en leerlingen omgaan en betrokkenen informeren hoe ze dat doen. Bovendien gaat het om gezondheidsgegevens die extra beschermd zijn in de AVG.Daarom heeft de VO-raad  hierover sinds eind 2020 gesprekken gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het ministerie van OCW.

Uitgangspunt is dat scholen in principe geen grondslag hebben om coronabesmettingen te registeren van leerlingen op individueel niveau. Het bijhouden van coronabesmettingen van medewerkers is verboden. Zie ook de Q&A onderwijs tijdens corona van de AP.

In het kader van het bieden van een veilige leer- en werkomgeving heeft de school een belangrijk rol met betrekking tot het informeren van medewerkers en ouders/verzorgers en de samenwerking met de GGD, bijvoorbeeld bij het bron- en contactonderzoek. Daarom vindt u op lesopafstand een handreiking over gegevensdeling met de GGD bij bron- en contactonderzoek en een handreiking bij besmetting covid-19 over communicatie richting medewerkers en ouders/verzorgers.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk: helpdesk@vo-raad.nl