24 november 2016

Scholen zijn de afgelopen jaren - ieder op de eigen manier - aan de slag gegaan met de ambities uit het sectorakkoord vo. Met behulp van het instrument VO2020-scan kunnen zij zelf hun voortgang meten, en kan (op basis van wat scholen invullen) ook sectorbreed in kaart worden gebracht hoe ver scholen zijn met het realiseren van deze ambities. In 2015 vulden veel scholen de VO2020-scan voor het eerst in en in 2016 deden velen dit opnieuw. De vorderingen die de sector als geheel tot nu toe heeft gemaakt, zijn samengevat in drie video’s over de thema’s ICT, maatwerk en 'de professionele schoolorganisatie'.