'Samen is sterker': initiatieven voor extra ondersteuning aan leerlingen

05 juli 2021

In Nederland zijn diverse organisaties actief die zich met hulp van vrijwilligers inzetten om leerlingen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven: bij het leren én in hun persoonlijke- en talentontwikkeling. Bijvoorbeeld door het geven van bijles, het bieden van een luisterend oor, hulp bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, en/of het helpen wegwijs maken van een leerling in de Nederlandse maatschappij. Scholen kunnen leerlingen die hier baat bij kunnen hebben, aanmelden voor deze ondersteuning of hen en hun ouders hierop wijzen. Op deze pagina vindt u een - niet uitputtend - overzicht van bestaande landelijke en regionale initiatieven.

Dit overzicht is een vervolg op de website 'Samen is Sterker' (van 'Studenten Helpen Scholieren' en de VO-raad) en wordt nu bijgehouden door de VO-raad. 

Bent of kent u een goed vrijwilligersinitiatief voor ondersteuning aan leerlingen? Laat dit ons dan weten via redactie@vo-raad.nl.

 

 

Overzicht landelijke initatieven

Coach4you
Begeleiding bij overstap naar vo

Coach4you is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten, gericht op leerlingen uit groep 8 die - door verschillende redenen - extra ondersteuning nodig hebben om hun mogelijkheden in het vo voluit te realiseren. Zij krijgen een coach die hen bijvoorbeeld steunt bij de overstap naar het vo en helpt met huiswerk(planning). 

Website Coach4you

Home-Start
Taal- en/of huiswerkbegeleiding (leerlingen t/m 18 jaar)

Opvoedondersteuning, met als onderdeel taal- en/of huiswerkbegeleiding. Voor gezinnen met kinderen t/m 18 jaar. 

 

Website Home-Start

JINC
Projecten om kinderen (8-16 jaar) uit armere wijken op weg te helpen op de arbeidsmarkt

JINC heeft verschillende projecten voor kinderen van 8 tot 16 jaar. De organisatie biedt bijvoorbeeld coachingstrajecten, korte, actieve stages en trainingen op het gebied van solliciteren, ondernemen en sociale vaardigheden op de werkvloer. De ondersteuning richt zich op kinderen die opgroeien in wijken met sociaal-economische achterstand; doel is hen op weg te helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt. JINC werkt met scholen (niet met individuele leerlingen).

Website JINC

Stichting Move
Projecten rond burgerschap/talentontwikkeling en ondersteuning door maatje (leerlingen po/vo)

Stichting Move biedt diverse projecten voor leerlingen uit het po en vo. Zo kunnen zij met 'Move your world' aan de slag met burgerschapsvorming en talentontwikkeling. Ook is er Move Maatje, waarbij leerlingen worden gekoppeld aan een vrijwilliger (student of young professional) om online te praten over schoolwerk en andere dingen.

Website Stichting Move

Open Embassy
Ondersteuning door maatje (kinderen uit nieuwkomersgezinnen)

Open Embassy ondersteunt kinderen uit nieuwkomersgezinnen. Maatjes bieden ondersteuning bij het maken van huiswerk, oefenen van de Nederlandse taal, het maken van een studieplanning, helpen met de computer en vooral het betrekken van de ouders bij het schoolwerk van hun kinderen.

 

Website Open Embassy

Stichting Petje af
Kennismaking met beroepen (leerlingen 10 t/m 14 jaar)

Petje af laat kinderen (10 t/m 14 jaar) via inspirerende gastdocenten kennismaken met verschillende beroepen. Zij komen zo in aanraking met nieuwe ervaringen en rolmodellen.

 

Website Petje af

Schoolmaatjes ONS
Ondersteuning nieuwkomersgezinnen en scholen bij verbeteren onderlinge communicatie en samenwerking

ONS staat voor bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School. De vrijwilligers van Schoolmaatjes ONS ondersteunen nieuwkomersgezinnen en scholen bij het verbeteren van hun onderlinge communicatie en samenwerking. 

Website Schoolmaatjes ONS

School's Cool
Ondersteuning door thuismentoren (leerlingen groep 8 en vo)

Vrijwillige thuismentoren van School’s Cool ondersteunen kinderen in het po (groep 8) en vo tijdens hun schoolcarrière. De mentoren bezoeken hen thuis, waarbij het gaat over vragen als: Hoe houd ik mezelf staande in de klas? Hoe ga ik om met kritiek? Hoe plan ik mijn huiswerk? 

Website School's Cool

sHS
Online bijles en studiebegeleiding (vo-leerlingen)

Studenten Helpen Scholieren verzorgt online bijles en studiebegeleiding voor scholieren in het vo. Deze bijles is in de vorm van een-op-een sessies met studenten. 

Website Studenten Helpen Scholieren

Overzicht regionale initiatieven

Bekijk de initatieven in uw regio via onderstaande kaart: 

Solidair Groningen en Drenthe

Ondersteuning door een maatje, samen de samenleving verkennen. Voor leerlingen Internationale Schakelklas (ISK). In heel de provincie Groningen en Drenthe.

Solidair Groningen en Drenthe

Stichting Al Amal

Online huiswerkbegeleiding voor leerlingen po, vo en mbo. In Utrecht.

Stichting Al Amal

BuurtBlinkers

(Talige) bijles, huiswerkbegeleiding, hulp bij studievaardigheden, workshops en begeleiding bij maken van een wijkkrant. Voor leerlingen po en vo die geen Nederlandstalige achtergrond hebben. In Utrecht (wijken Lombok en Nieuw-Engeland).

BuurtBlinkers

Youth for Christ

Wekelijkse huiswerkklas voor leerlingen po (groep 6 t/m 8) en vo (t/m klas 2). In Utrecht.

Youth for Christ

Handjehelpen

Ondersteuning op maat in de thuissituatie, een gastgezin of zo nodig online (o.a. bij schoolopdrachten). Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen waarbij bijvoorbeeld autisme, LVB, (chronische) ziekte of andere zorgen een rol spelen. In Utrecht.

Handjehelpen

Stadsnetwerk Gelijke Kansen

Ondersteuning op het vlak van taal, huiswerk, studievaardigheden en algemene ontwikkeling, voor leerlingen van 4 t/m 16 jaar. In Utrecht.

Stadsnetwerk Gelijke Kansen

Wishing Well West

Leerondersteuning - vooral op het vlak van taal en talentontwikkeling - voor (tweetalige) leerlingen van 5 t/m 18 jaar. In Utrecht (Lombok en Utrecht-West).

Wishing Well West

Jes Rijnland / Huiswerkkamer

Ondersteuning in kleine groepjes bij huiswerk, woordenschat en lezen. Ook excursies en culturele vorming. Voor leerlingen po (groep 7 en 8) en vo (klas 1 en 2). In Leiden.

Jes Rijnland / Huiswerkkamer

Mentoren op Zuid

Coaching en begeleiding door (student)mentor bij huiswerk, loopbaanoriëntatie, het kiezen van een vervolgstudie of talentontdekking. Voor po- en vo-leerlingen in Rotterdam-Zuid.

Mentoren op Zuid

Stichting B for You

Mentorprogramma's om kinderen te helpen hun talenten maximaal te benutten. Voor leerlingen van 8 t/m 16 jaar in de regio Rotterdam.

Stichting B for You

Stadslink (DreamsMatter)

Begeleiding/coaching van jongeren - en soms hun ouders - bij het bereiken van hun droom. Voor jongeren vanaf 16 jaar die in een kwetsbare positie zitten. In Den Haag en omgeving.

Stadslink (DreamsMatter)

SOVEE

Een coach biedt leerlingen hulp bij schoolse vaardigheden (huiswerk, planning etc.), biedt aandacht en onderneemt activiteiten met hen. Voor jongeren tussen 13-23 jaar in Amersfoort.

SOVEE

Stichting Asha

Huiswerkbegeleiding in Utrecht Leidsche Rijn, Kanaleneiland en Overvecht (leerlingen vanaf groep 6).

Stichting Asha

Presikhaaf University

Presikhaaf University biedt leerlingen (groep 7 t/m 3e klas vo) kosteloos begeleiding bij het leren, en begeleiding bij de overgang po-vo (via een buddy).

Presikhaaf University

Coaching voor scholieren

Ondersteuning bij behalen passend niveau in vo en voorkomen uitval rond overstap naar het vo. Voor leerlingen bij wie de vrees bestaat dat zij op het vo niet het niveau kunnen waarmaken dat de basisschool in hen ziet, omdat de ondersteuning van thuis uit daar niet toereikend voor is. In West-Friesland.

Coaching voor scholieren