Uitspraak: gevolgen voor vakantierechten bij opzeggen baan per 1 september

10 juni 2020

Dit voorjaar heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich gebogen over de vraag wat de gevolgen zijn voor de vakantierechten van een leraar die op 1 augustus bij een andere werkgever gaat werken en pas per 1 september zijn oude baan opzegt. De maand augustus heeft de werknemer volledig vakantie, waardoor er geen problemen ontstaan met het leveren van arbeid.

Omdat het schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus is de werknemer in het nieuwe schooljaar niet gedurende het gehele schooljaar in dienst geweest van de instelling, maar slechts een maand. De aanspraak op de vakantie in het nieuwe schooljaar moet dan volgens de CRvB berekend worden aan de hand van artikel 14.1 lid 2 CAO VO. Dat levert maar enkele dagen op en geen hele maand. Dit betekent dat de werknemer teveel vakantiedagen heeft genoten en dat deze verrekend kunnen worden bij de eindafrekening die de oude werkgever bij einde dienstverband per 1 september opmaakt.

De CRvB wijst er hierbij uitdrukkelijk op dat de situatie het gevolg is van de eigen keuze van de werknemer. De werknemer had er immers ook voor kunnen kiezen om zijn oude baan per 1 augustus op te zeggen.